USPOMENE677 Ispis
Autor Sanel Babic   
Petak, 23 Prosinac 2011 14:59

USPOMENE677

Nominiran za Raindance festival za "Best Micro Budget Feature" Raindance festival. Urednik Mirko Pincelli. Video sa Vimeo.

677 Koncentracionih logora, logora za silovanja, i zatvora tokom agresije na BiH.


Bošnjaci, Bosanski Srbi i Hrvati... žrtve i počinioci.

Kako će se svaka zajednica pobrinuti sa nasljedstvom

će odrediti budučnost Bosne i Hercegovine.

3 tinejđera, 3 preživjele žrtve, 1 država.