Sretan Dan Drzavnosti BiH Ispis
Autor Nezavisne.com   
Četvrtak, 24 Studeni 2011 18:54

Sretan Dan Drzavnosti BiH

Sretan Dan Državnosti BiH

BETA - 23.11.2011 15:59

SARAJEVO - Ministar spoljnih poslova BiH Sven Alkalaj reagovao je danas na dopis predsjednika RS Milorada Dodika ambasadorima akreditovanim u BiH, u kojem tvrdi da Dan državnosti BiH "ne postoji ni u jednom zakonu niti u zvaničnom aktu BiH" i da zato "ne može da se obilježava kao praznik na nivou institucija BiH".

Ministarstvo spoljnih poslova BiH je saopštilo da je isključivo nadležno za direktne odnose sa stranim misijama u BiH.

U saopštenju se dodaje da je "Skupština Republike Bosne i Hercegovine na sjednici od 28. februara 1995. donijela Zakon o proglašenju 25. novembra Danom državnosti a Predsjedništvo Republike BiH je na sjednici od 6. marta 1995. donijelo Ukaz o proglašenju Zakona o proglašenju 25. novembra Danom državnosti (PR br. 1781/95)".

Takođe i "članom 2 Aneksa II Ustava BiH predviđeno je da svi zakoni, propisi i sudski poslovnici, koji su na snazi na teritoriji BiH u trenutku kada Ustav stupi na snagu, ostaju na snazi u onoj mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa Ustavom dok drugačije ne odredi nadležni organ vlasti BiH".

"Kako Zakon o proglašenju 25. novembra Danom državnosti nije u suprotnosti sa Ustavom BiH, niti je njegova ustavnost ikada osporena, te kako se Parlamentarna skupština BiH kao nadležni organ još nije drugačije odredila o zvaničnim praznicima BiH, navedeni zakon ostaje na snazi na teritoriji BiH", saopštilo je Ministarstvo.