A A A
Petak, 17 Rujan 2021
Poziv na Totalni Bojkot Slovenackih Proizvoda PDF Ispis E-mail
Autor Sanel Babic   
Srijeda, 07 Veljača 2007 06:39

 Po ko zna koji put Slovenci nam zabijaju no¾ u leða. Slovenski ministar vanjskih poslova Dmitrij Rupel smatra da se prema Srbiji netrebaju primjenjivati mjere pritiska da se izruèe ratni zloèinci (Karad¾iæ i Mladiæ) kao preduslov nastavka pregovora. Dotièni "gospodin" nakon zasjedanja ministara vanjskih poslova EU takoðe navodi da æe se formiranjem nove vlade Srbije, EU vjerovatno nastaviti pregovore sa Srbijom o Sporazumu o Stabilizaciji i Pridru¾ivanju (SAA) .


Ovakvo lobiranje slovenaca (uz koje su stali Italijani i ko bi drugi nego Grci) u tijelima EU u korist Srbijanaca je potaknuto obeèanjima koje su dobili iz Srbije o ustupcima i znaèajnom otvaranju Srbijanskog tr¾išta prema slovenaèkoj privredi. Da je Srbija veliko i oduvijek interesantno tr¾ište za slovenaèke proizvode i slovenaèku ekonomsku ekspanziju nije potrebno obrazlagati. Stoga je potpuno jasno odakle puše vjetar. Upitajte se na kakvom bi smo mi Bosanci i Hercegovci udaru od strane slovenaèke javnosti i slovenaèkih medija bili kada bi smo slovencima istu ovakvu stvar uradili.

Po završetku rata u Bosni i Hercegovini slovenci su se vješto dodvoravali i prvo dolazili kao "pomoæi" u ekonomskom razvoju. Pri tom dodvoravanju su koristili rijeèi "poštovanje"; "vi"; "gospodo"; . . . "dozvolite da vam prenesemo naša iskustva", a koje su vješto nakon odlaska i prelaska granice Bosne i Hercegovine mijenjali u rijeènik koji inaèe koriste dok su u sloveniji: "glupi bosanci". Uz sve ovo kao desert su nam plasirali prièu da su oni cijelo vrijeme rata bili "uz nas" i da se potpuno sla¾u s tim da je Srbija agresor i da svi koji su poèinili zloèine trebaju odgovarati pred sudom pravde u Hagu.
Njihova slovenaèka "iskustva" su uvijek bila takva da je puno bolje da bosanski novac bude u slovenaèkim, a ne u Bosanskim ðepovima. Tu prièu iz slovenaèkih usta slušamo sve do današnjih dana. O tome kako i koliko se slovenština raspojasala u svojim apetitima najbolje nam pokazuje "gospodin" Rupeliæ.

Proslijedite ovaj POZIV NA TOTALNI BOJKOT SLOVENAÈKIH PROIZVODA I SLOVENAÈKIH FIRMI. Sve vas koji imate pristup Internetu i email adresu, odnosno moguènost slanja elektronièke pošte, a uz to imate malo mozga i osjeèaj za rodoljublje, pozivamo da iskoristite to troje za zaštitu vaših i naših Bosanskih interesa. E pa "glupi bosanac" sada je došao trenutak da poka¾eš da je bila varka da nemaš mozga u glavi i da si u stanju da na udarac uzvratiš.
Svi vi koji imate mail ste jedna vrlo moèna vojska koja mo¾e da pokrene lavinu i pobijedi u bitkama kao što je ova, ali samo ako ne povijete vrat i ne zabijete se u èošak.
Vjerovatno Internet èesto korisite za zabavu.  Poènite da se pomoæu Interneta borite za sebe, svoju porodicu, za svoju djecu, za svoja prava i zakonitost.

POKA®IMO SLOVENCIMA KAKVA JE NAŠA MOÆ I DA MORAJU PAZITI ŠTA RADE I GOVORE AKO ®ELE OVDJE PRODAVATI SVOJE PROIZVODE. OD TRENUTKA PRIMITKA OVOG MAILA ODBIJTE KUPOVATI SVE SLOVENAÈKE PROIZVODE. SVE TO IMA SMISLA SAMO AKO ODLUKU PROVODITE MINIMALNO 30 DANA OD DANA PRIMITKA OVOG MAILA.

1. Proslijedite ovaj mail svima onima za koje smatrate da vole Bosnu i Hercegovinu.
2. Proslijedite ovaj mail onima koji nebi prodali Bosnu i Hercegovinu
3. Proslijedite ovaj mail onima koje smatrate svjesnim dijelom Bosansko-hercegovaèkog društva

http://www.najdi.si/nk/gettopic.jsp?topic=4cb%2F4cc%2F000%2F9fc%2Fa54

Ažurirano Srijeda, 07 Veljača 2007 07:33