A A A
Subota, 25 Rujan 2021
Objavljena imena 310 (od 810 tj. 892) Ratnih Zlocinaca PDF Ispis E-mail
Autor Sanel Babic   
Nedjelja, 26 Studeni 2006 09:36

 Posredstvom izvora iz Tužilaštva BiH Osloboðenje je dobilo u posjed originalni spisak Komisije za Srebrenicu Vlade Republike Srpske, na kojem se nalazi 810 imena uèesnika u napadu na Srebrenicu, koji još rade u državnim, entitetskim i opštinskim organima vlasti.
Inaèe, objavljivanje tog spiska krajem su prošlog mjeseca tražila srebrenièka udruženja, a posebnu im je podršku pružio predsjedavajuæi Predsjedništva BiH Sulejman Tihiæ.
Državno Tužilaštvo, meðutim, odbacilo je zahtjeve Srebrenièana, uz obrazloženje da bi objavljivanje spiska moglo ugroziti istrage koje se vode protiv osoba osumnjièenih za uèešÃ¦e u genocidu.

Na spisku su: Goran Rajko) Abazoviæ, Neško (Vladimir) Aæimoviæ, Dušan (Drago) Aæimoviæ, Milan (Vladimir) Aæimoviæ, Zoran (Petko) Aæimoviæ, Mile (Miladin) Aæimoviæ, Siniša (Milan) Aleksiæ, Aleksa (Predrag) Aleksiæ, Draško (Božo) Aleksiæ, Milenko (Dragoljub) Aleksiæ, Brano (Dušan) Aleksiæ, Marko (Vladimir) Aleksiæ, Dragomir (Risto) Alempiæ, Rajko (Ljubinko) Alempiæ, Žarko (Vlajko) Andriæ, Drago (Ljubo) Andriæ, Mirjana (Stojan) Andriæ, Nenad (Žarko) Andriæ, Milan (Ðorðo) AšÃ¦eriæ, Radislav (Diko) AšÃ¦eriæ, Dragomir (Božidar) AšÃ¦eriæ, Vojslav (Ljubomir) AšÃ¦eriæ, Mirko (Savo) AšÃ¦eriæ, Dragan (Stevo) AšÃ¦eriæ, Dragomir (Petar) Ašonja, Sveto (Rajko) Avramoviæ, Miroslav (Jovo) Babiæ, Goran (Ilija) Baèiæ, Perica (Dragan) Bajeviæ, Momir (Stojan) Bakmaz, Miroslav (Branko) Baljak, Novka (Petar) Banjac, Risto (Gojko) Baraè, Ranko (Rajko) Baraèanin, Dana (Branko) Bartula, Rade (Anðelko) Bašiæ, Miroslav (Mirko) Batovac, Ljubiša (Kosta) Beæareviæ, Siniša (Vladimir) Beæareviæ, Bogoljub (Bogdan) Begoviæ, Goran (Cvijetin) Bencun, Milo (Božo) Bjeliæ, Marko (Risto) Blagojeviæ, Ranko (Milivoje) Blagojeviæ, Radenko (Neðo) Blagojeviæ, Dušan (Slobodan) Blagojeviæ, Gordana (Milan) Blažanoviæ, Mila (Luka) Bodirogiæ, Milan (Anðelka) Bogdanoviæ, Luka (Miladin) Bogdanoviæ, Radovan (Mitar) Bojaniæ, Sredoje (Velizar) Bojiæ, Slobodan (Ljubo) Bojiæ, Milenko (Mijat) Boriæ, Radenko (Radosava) Boriæ, Darko (Vojislava) Borovèanin, Danko (Rade) Borovèanin, Radoslav (Milovan) Boškoviæ, Todor (Boško) Boškoviæ, Željko (Risto) Bošnjak, Obren (Dušan) Božiæ, Radoslav (Neðo) Božiæ, Kirilo (Mitar) Božiæ, èedo (Blagoje) Božiæ, Goran (Petar) Božièkoviæ, Borislav (Ratko) Božoviæ, Stevo (Rado) Bunijevac, Boro (Marko) Bunjevac, Mile (Novo) Burilo, Simo (Petar) Èabriæ, Diko (Radivoje) Èabriæ, Dragan (Nikola) Èabriæ, Mario (Jozo) Cakalin, Radenko (Nenad) Èakareviæ, Vjekoslav (Veljko) Èakareviæ, Aleksa (Milentije) Èaniæ, Mladen (Bogoljub) Èaviæ, Predrag (Miodrag) Èeliæ, Rado (Krsto) Èeliæ, Ljubiša (Ranko) Èeliæ, Novica (Petar) Èeliæ, Petko (Milan) Cinco, Luka (Božo) Cinco, Milenko (Zdravko) Æirkoviæ, Dragan (Branislav) Èobiæ, Marko (Dragiša) Èojiæ, Siniša (ŠÃ¦epana) Èoriæ, Nemanja (Nedeljko) Crnjak, Rajko (Aleksa) Èuturiæ, Nada (Aleksa) Cvijan, Miljan (Borislav) Cijetiæ, Miroslav (Bogoljub) Cvijetiæ, Ristan (Èedo) Cvijetinoviæ, Branislav (Matija) Èvoriæ, Radoš (Bojo) Èvoro, Todor (Milorad) Damnjanoviæ, Stojan (Damjan) Daniloviæ, Branislav (Boško) Daniloviæ, Slaviša (Janko) Danojeviæ, Vitomir (Rade) Deležan, Goran (Bogdan) Delmiæ, Milisav (Milan) Dendiæ, Milomir (Aæim) Ðeriæ, Nenad (Spasoje) Deronjiæ, Boško (Miloš) Dešiæ, Nikola (Stjepan) Deuriæ, Goran (Zoran) Deuriæ, Momir (Lazo) Deuriæ, Milimir (Vojin) Divèiæ, Božidar (Drago) Ðokiæ, Mirjana (Radoslav) Ðokiæ, Slaviša (Dobrisav) Ðokiæ, Savo (Sretko) Domazetoviæ, Vitomir (Slobodan) Draganiæ, Miladin (Mitar) Dragiæ, Relja (Rajko) Dragiæ, Radomir (Branislav) Dragutinoviæ, Zoran (Milan) Drakuliæ, Zoran (Ljuban) Drakuliæ, Ranko (Ðorðo) Draškoviæ, Marinko (Dražo) Dražiæ, Željko (Slobodan) Drljaèa, Dragiša (Mihajlo) Drljiæ, Pavle (Dragan) Dubov, Ljubiša (Cvijo) Ðuriæ, Siniša (Mirko) Dukoviæ, Radinko (Mirko) Dukoviæ, Timo (Ratko) Dukiæ, Tomislav (Milorad) Dukiæ, Rajko (Ratko) Dukiæ, Aleksandar (Vaso) Dukiæ, Zoran (Dejan) Durmiæ, Mile (Arsena) Ðukiæ, Dragan (Milorad) Ðukiæ, Brano (Milan) Ðurðeviæ, Miladin (Trivko) Ðuriæ, Bogoljub (Gojko) Ðuriæ, Dragan (Nikola) Ðuriæ, Miloš (Nikola) Ðuriæ, Boro (Veljko) Ðuriæ, Srðan (Dušan) Ðuriæ, Rajko (Slavko) Ðuriæ, Milenko (Dušan) Ðurièiæ, Aleksandar (Petar) Ðurèiæ, Zoran (Mladen) Džabiæ, Nikola (Branko) Džebiæ, Brano (Ratomir) Džiniæ, Ratomir (Vukašin) Džinkiæ, Slaviša (Radivoje) Džuoviæ, Veselin (Neðo) Erdeliæ, Ljuban (Milan) Erdeliæ, Radiša (Svetozar) Eriæ, Miroslav (Petko) Eriæ, Sreten (Tripun) Eriæ, Milenko (Todor) Eriæ, Cvjetko (Risto) Eriæ, Marinko (Mitar) Eriæ, Mirko (Miloš) Erkiæ, Dražan (Petar) Erkiæ, Nenad (Uroš) Filipoviæ, Radiša (Simo) Filipoviæ, Milomir (Danilo) Furtula, Aleksandar (Nikola) Gaèanin, Veljko (Ilija) Gajiæ, Zoran (Milan) Gajiæ, Željko (Ilija) Gajiæ, Vlado (Èedo) Gajiæ, Ljubomir (Vukašin) Gajiæ, Milan (Miæo) Gajiæ, Goran (Branislav) Gariæ, Vojislav (Ilija) Gašanoviæ, Mirko (Drago) Gaševiæ, Miroslav (Miloš) Gatariæ, Mladen (Stanko) Gavriæ, Mikajlo (Bogdan) Gavriæ, Ranko (Danilo) Gavriloviæ, Vida (Velimir) Glamoèiæ, Miladin (Anðelko) Gligiæ, Milka (Petar) Gligoriæ, Siniša (Savo) Glogovac, Pero (Bogdan) Gluvak, Luka (Milutin) Gojgoloviæ, Zoran (Ðorðe) Gojkoviæ, Božica (Ilija) Goliæ, Dragan (Rajko) Goliæ, Ljepomir (Milan) Goliæ, Boško (Nikola) Golijanin, Goran (Ranko) Gostiæ, Miladin (Vid) Gostimiroviæ, Ljubinko (Vid) Gostimiroviæ, Slaviša (Milovan) Grahovac, Mirko (Bogoljub) Grujiæ, Slavoljub (Slavko) Gužviæ, Dragan (Borislav) Hajdukoviæ, Dragan (Milojko) Ignjiæ, Dragan (Dragomir) Ikoniæ, Vidoje (Branko) Iliæ, Mladen (Momir) Iliæ, Ivo (Dušan) Iliæ, Rajko (Pantelije) Iliæ, Jovan (Savo) Iliæ, Dragan (Desimir) Iliæ, Stevo (Dušan) Iliæ, Zoran (Živko) Iliæ, Milenija (Miloš) Iliæ, Cvijeta (Mihajlo) Iliæ, Mladen (Lazo) Ilièiæ, Dragan (Desimir) Iljiæ, Risto (Gojko) Ivanoviæ, Milenko (Radenko) Ivanoviæ, Željko (Gojko) Ivanoviæ, Diko (Milenko) Ivanoviæ, Ðorðe (Risto) Ivanoviæ, Radivoje (Dragoslav) Ivanoviæ, Goran (Sreten) Ivanoviæ, Nedeljko (Tomo) Jaæimoviæ, Krsto (Boško) Jakšiæ, Zoran (Ljubisav) Janjiæ, Milorad (Radislav) Janjiæ, Nenad (Petar) Janjiæ, Lenka (Jovan) Janjušiæ, Jovo (Marijan) Jankoviæ, Boro (Dragomir) Jeliæ, Zoran (Zdravko) Jelièiæ, Slaviša (Radovan) Jelisiæ, Nebojša (Slobodan) Jeremiæ, Mile (Veselin) Jerkiæ, Željko (Milorad) Laziæ, Janko (Ratko) Laziæ, Jovan (Vojin) Laziæ, Zoran (Nemanja) Laziæ, Željko (Boško) Laziæ, Zlatomir (Vujadin) Lipovac, Rade (Ljubomir) Lonèareviæ, Dobrinka (Dobrivoje) Ložnjakoviæ, Aleksandar (Dušan) Luèiæ, Predrag (Ivan) Lukiæ, Jelenko (Boško) Lukiæ, Goran (Božidar) Lukiæ, Goran (Jovo) Lukiæ, Zoro (Vitomir) Lukiæ, Milad (Radomir) Lukiæ, Gojko (Stanoje) Lukiæ, Zoran (Budimir) Luliæ, Milenko (Dimitrije) Majstoroviæ, Miroslav (Savo) Maletiæ, Mladen (Slavko) Maliæ, Željko (Mihajlo) Mandiæ, Ilija (Jovo) Mandiæ, Sreten (Novak) Mariæ, Nenad (Branko) Mariæ, Dragan (Obren) Marinkoviæ, Miladin (Uroš) Markoviæ, Zdravko (Trivko) Markoviæ, Milan (Risto) Markoviæ, Miroslav Markoviæ, Goran (Petar) Markoviæ, Ljubomir (Ostoja) Markoviæ, Željko (Nikola) Markoviæ, Radivoje (Èedo) Markoviæ, Radan (Milorad) Markoviæ, Branko (Dušan) Markoviæ, Milo (Miroslav) Markoviæ, Željko (Petar) Martiæ, Anðelko (Savo) Matiæ, Radoslav (Mijat) Matiæ, Cvijan (Jovan) Matiæ, Mladenko (Mijat) Matiæ, Ilija (Branko) Matiæiæ, Kosta (Ilija) Matkoviæ, Drago (Vlado) Mauna, Ratko (Stevan) Meðedoviæ, Duško (Petar) Mekiæ, Milenko (Radislav) Menjiæ, Živko (Milorad) Mièeviæ, Sreten (Drago) Mièiæ, Cvijetin (Gojko) Mièiæ, Ljubiša (Vojislav) Mièiæ, Dušan (Jezdimir) Mièiæ, Stanko (Nikola) Mièiæ, Borivoje (Velimir) Mihajloviæ, Goran (Sreæko) Mihajloviæ, Mladen (Veljko) Mihajloviæ, Dobrivoje (Pero) Mihajloviæ, Nenad (Sekula) Mijatoviæ, Zoran (Jovan) Mijatoviæ, Živojin (Radivoje) Mijatoviæ, Aleksa (Ratko) Mijatoviæ, Slavko (Jovan) Mijatoviæ, Milojko (Ljubomir) Mijiæ, Slavko (Desimir) Mijiæ, Boro (Veljko) Mijiæ, Vesna (Milan) Mijiæ, Bogdan (Slavko) Mikaè, Slavko (Savo) Mikereviæ, Momir (Milutin) Mikiæ, Nikola (Milivoje) Milakoviæ, Vladimir (Branislav) Milanoviæ, Aleksa (Èedo) Milanoviæ, Pero (Dejan) Milanoviæ, Rodoljub (Nedeljko) Milanoviæ, Marko (Uglješa) Milanoviæ, Veljko (Radovan) Milanoviæ, Duško (Simo) Miliæ, Rade (Lazar) Miliæ, Marko (Sreæko) Miliæ, Drago (Dušan) Miliæ, Ljubiša (Milisav) Miliæ, Snježana (Ranko) Miliæ, Predrag (Ilija) Milisaviæ, Siniša (Miloš) Miljaniæ, Aleksandar (Ljubo) Miljanoviæ, Srðan (Petar) Miloševiæ, Borislav (Srboljub) Miloševiæ. (Oslobodjenje)

 Uz ovu listu, kao dio nase akcije od Vlasenica.info, objavljujemo imena iz (3/10) sudskih izvjestaja na nasem forumu. Trazimo vasu pomoc oko dodatnih fakti i detalja o njihovim danasnjim lokaijama i funkcijama... Vise detalja o prvih 52 zlocinca iz Vlasenice ovdje na FORUMU.

30. august 2006.
NE OSTAVLJATE IH NA MIRU DA ŽIVE: Spisak zloèinaca Komisije za Srebrenicu


310 IMENA POÈINIOCA GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA SREBRENICE


Piše: Avdo AVDIÆ

Zašto su sa spiska skinuti visoki funkcioneri RS


TUZLA - Posredstvom izvora iz Tužilaštva BiH Osloboðenje je dobilo u posjed originalni spisak Komisije za Srebrenicu Vlade Republike Srpske, na kojem se nalazi 810 imena uèesnika u napadu na Srebrenicu, koji još rade u državnim, entitetskim i opštinskim organima vlasti.
Inaèe, objavljivanje tog spiska krajem su prošlog mjeseca tražila srebrenièka udruženja, a posebnu im je podršku pružio predsjedavajuæi Predsjedništva BiH Sulejman Tihiæ.
Državno Tužilaštvo, meðutim, odbacilo je zahtjeve Srebrenièana, uz obrazloženje da bi objavljivanje spiska moglo ugroziti istrage koje se vode protiv osoba osumnjièenih za uèešÃ¦e u genocidu.
Nakon toga, Tihiæ je zajedno sa Pokretom majki enklava Srebrenica i Žepa zatražio spisak od OHR, koji, kao osnivaè Komisije za Srebrenicu, posjeduje spisak uèesnika u dogaðajima iz jula 1995. godine. I OHR je, naravno, odbio pozive za objavljivanje spiska, uz obrazloženje da je tim osobama garantirana zaštita identiteta.
Bitno je, meðutim, napomenuti da je objavljivanje spiska 11. jula ove godine zatražila i glavna haška tužiteljica Karla del Ponte, koja je izrazila èuðenje zbog skrivanja identiteta napadaèa na Srebrenicu.
Obeæala je tada Del Ponteova da æe se osobno potruditi da spisak ugleda svjetlo dana. No, od tada je prošlo više od mjesec, a spisak nije objavljen.
Osloboðenje stoga objavljuje prvi dio spiska na kojem se nalazi 810 uèesnika u dogaðajima u Srebrenicu u julu 1995. godine.
Inaèe, na spisku su prije dvije godine bile 892 osobe, ali su nakon intervencije pojedinih obavještajnih službi sklonjena imena najviših funkcionera Srpske demokratske stranke i Republike Srpske.

U ovom broju objavljujemo 69 imena.

Na spisku su: Goran Rajko) Abazoviæ, Neško (Vladimir) Aæimoviæ, Dušan (Drago) Aæimoviæ, Milan (Vladimir) Aæimoviæ, Zoran (Petko) Aæimoviæ, Mile (Miladin) Aæimoviæ, Siniša (Milan) Aleksiæ, Aleksa (Predrag) Aleksiæ, Draško (Božo) Aleksiæ, Milenko (Dragoljub) Aleksiæ, Brano (Dušan) Aleksiæ, Marko (Vladimir) Aleksiæ, Dragomir (Risto) Alempiæ, Rajko (Ljubinko) Alempiæ, Žarko (Vlajko) Andriæ, Drago (Ljubo) Andriæ, Mirjana (Stojan) Andriæ, Nenad (Žarko) Andriæ, Milan (Ðorðo) AšÃ¦eriæ, Radislav (Diko) AšÃ¦eriæ, Dragomir (Božidar) AšÃ¦eriæ, Vojslav (Ljubomir) AšÃ¦eriæ, Mirko (Savo) AšÃ¦eriæ, Dragan (Stevo) AšÃ¦eriæ, Dragomir (Petar) Ašonja, Sveto (Rajko) Avramoviæ, Miroslav (Jovo) Babiæ, Goran (Ilija) Baèiæ, Perica (Dragan) Bajeviæ, Momir (Stojan) Bakmaz, Miroslav (Branko) Baljak, Novka (Petar) Banjac, Risto (Gojko) Baraè, Ranko (Rajko) Baraèanin, Dana (Branko) Bartula, Rade (Anðelko) Bašiæ, Miroslav (Mirko) Batovac, Ljubiša (Kosta) Beæareviæ, Siniša (Vladimir) Beæareviæ, Bogoljub (Bogdan) Begoviæ, Goran (Cvijetin) Bencun, Milo (Božo) Bjeliæ, Marko (Risto) Blagojeviæ, Ranko (Milivoje) Blagojeviæ, Radenko (Neðo) Blagojeviæ, Dušan (Slobodan) Blagojeviæ, Gordana (Milan) Blažanoviæ, Mila (Luka) Bodirogiæ, Milan (Anðelka) Bogdanoviæ, Luka (Miladin) Bogdanoviæ, Radovan (Mitar) Bojaniæ, Sredoje (Velizar) Bojiæ, Slobodan (Ljubo) Bojiæ, Milenko (Mijat) Boriæ, Radenko (Radosava) Boriæ, Darko (Vojislava) Borovèanin, Danko (Rade) Borovèanin, Radoslav (Milovan) Boškoviæ, Todor (Boško) Boškoviæ, Željko (Risto) Bošnjak, Obren (Dušan) Božiæ, Radoslav (Neðo) Božiæ, Kirilo (Mitar) Božiæ, èedo (Blagoje) Božiæ, Goran (Petar) Božièkoviæ, Borislav (Ratko) Božoviæ, Stevo (Rado) Bunijevac, Boro (Marko) Bunjevac, Mile (Novo) Burilo. (Oslobodjenje)

Drugi dio spiska Komisije za Srebrenicu

Srebrenièani traže smjene službenika sa spiska


TUZLA - Èelnici svih udruženja preživjelih Srebrenièana, pozdravljajuæi u èetvrtak ekskluzivno objavljivanje spiska napadaèa na zaštiæenu enklavu UN, zatražili su smjene svih osoba sa spiska koje se još nalaze u državnim, entitetski i opštinskim organima vlasti.
“Sve dok osobe sa spiska ne budu smijenjene, povratak u Podrinje biæe upitan. Vlasti RS moraju se suoèiti s time i razriješiti dužnosti sve one koji su ubijali našu djecu, a danas žive na naš raèun”, kazala je Munira Subašiæ, predsjednica Pokreta Majki enklava Srebrenica i Žepa, te dodala da bi spisak morao biti kompletiran osobama koje se još nalaze na najvišim funkcijama, a koje su u julu 1995. godine bile u Srebrenici.
Pozivu udruženja u èetvrtak su se pridružili i bošnjaèki predstavnici u vlasti Republike Srpske.
Potpredsjednik Vlade RS Omer Brankoviæ kaže da bi osobe sa spiska morale biti smijenjene sa funkcija na kojima se trenutno nalaze jer bi time bio siguran povratak.
“Te ljude treba ukloniti sa funkcija, pa neka oni kasnije dokazuju svoju nevinost. S obzirom na razmjere zloèina, za smjenu je dovoljno i to što su oni samo bili u Srebrenici u julu 1995. godine”, istakao je Brankoviæ. I Šefket Hafizoviæ, potpredsjednik Narodne skupštine RS, istièe da bi osobe sa spiska Komisije za Srebrenicu morale biti smijenjene. “Tražiæemo da na Skupštini RS bude pokrenuta inicijativa za smjenu tih ljudi. Sad više nema spekulacija i zna se ko je bio u Srebrenici”, kazao je Hafizoviæ.
Osloboðenje je, podsjetimo, u èetvrtak objavilo prvi dio spiska na kojem se nalazi 810 imena osoba koje još rade u organima vlasti, a koje su prije 11 godina uèestvovale u dogaðajima u Srebrenici.
Objavljivanje ovog spiska tražila je glavna haška tužiteljica Karla del Ponte, dok su èelnici Tužilaštva BiH i OHR bili protiv objavljivanja imena u javnost, jer su time, navodno, željeli zaštititi istrage za genocid u Srebrenici.
Tužilaštvo i OHR su se oglušili i na pozive srebrenièkih udruženja, kao i na pozive predsjedavajuæeg Predsjedništva BiH Sulejmana Tihiæa.
Naš je list, meðutim, posredstvom izvora u državnom Tužilaštvu dobio spisak na kojem se umjesto 892 nalazi 810 osoba, jer su brisana imena najviših funkcionera RS.

Objavljujemo novih 59 imena sa spiska Komisije za Srebrenicu

Na spisku su još i: Simo (Petar) Èabriæ, Diko (Radivoje) Èabriæ, Dragan (Nikola) Èabriæ, Mario (Jozo) Cakalin, Radenko (Nenad) Èakareviæ, Vjekoslav (Veljko) Èakareviæ, Aleksa (Milentije) Èaniæ, Mladen (Bogoljub) Èaviæ, Predrag (Miodrag) Èeliæ, Rado (Krsto) Èeliæ, Ljubiša (Ranko) Èeliæ, Novica (Petar) Èeliæ, Petko (Milan) Cinco, Luka (Božo) Cinco, Milenko (Zdravko) Æirkoviæ, Dragan (Branislav) Èobiæ, Marko (Dragiša) Èojiæ, Siniša (ŠÃ¦epana) Èoriæ, Nemanja (Nedeljko) Crnjak, Rajko (Aleksa) Èuturiæ, Nada (Aleksa) Cvijan, Miljan (Borislav) Cijetiæ, Miroslav (Bogoljub) Cvijetiæ, Ristan (Èedo) Cvijetinoviæ, Branislav (Matija) Èvoriæ, Radoš (Bojo) Èvoro, Todor (Milorad) Damnjanoviæ, Stojan (Damjan) Daniloviæ, Branislav (Boško) Daniloviæ, Slaviša (Janko) Danojeviæ, Vitomir (Rade) Deležan, Goran (Bogdan) Delmiæ, Milisav (Milan) Dendiæ, Milomir (Aæim) Ðeriæ, Nenad (Spasoje) Deronjiæ, Boško (Miloš) Dešiæ, Nikola (Stjepan) Deuriæ, Goran (Zoran) Deuriæ, Momir (Lazo) Deuriæ, Milimir (Vojin) Divèiæ, Božidar (Drago) Ðokiæ, Mirjana (Radoslav) Ðokiæ, Slaviša (Dobrisav) Ðokiæ, Savo (Sretko) Domazetoviæ, Vitomir (Slobodan) Draganiæ, Miladin (Mitar) Dragiæ, Relja (Rajko) Dragiæ, Radomir (Branislav) Dragutinoviæ, Zoran (Milan) Drakuliæ, Zoran (Ljuban) Drakuliæ, Ranko (Ðorðo) Draškoviæ, Marinko (Dražo) Dražiæ, Željko (Slobodan) Drljaèa, Dragiša (Mihajlo) Drljiæ, Pavle (Dragan) Dubov, Ljubiša (Cvijo) Ðuriæ, Siniša (Mirko) Dukoviæ, Radinko (Mirko) Dukoviæ, Timo (Ratko) Dukiæ. ( Oslobodjenje)

Objavljujemo novih 100 imena sa spiska Komisije za Srebrenicu

 

Vlast RS štiti uèesnike genocida u Srebrenici


Piše: Avdo AVDIÆ

Srebrenica, ljeto 1995: sve se zna
 
“Nemamo se èega bojati. Samo objavljujte spisak koji imate jer treba da se zna ko je uèestvovao u genocidu u Srebrenici”, kazala nam je u ponedjeljak Munira Subašiæ, predsjednica Pokreta Majke enklava Srebrenica i Žepa. Muniri su, podsjeæamo, prošle sedmice, nakon što je Osloboðenje objavilo dio strogo povjerljivog materijala Komisije za Srebrenicu, iz Republike Srpske poèele stizati prijetnje smræu. “Uznemireni su oni koji su se 1995. godine hvalili da su ubijali u Srebrenici. Kao da ih je sada strah što se zna da su baš oni bili tamo. Ako su toliki heroji, zašto su odmah išli do direktora Policije RS tražeæi zaštitu. Ko je nas prije jedanaest godina štitio u Potoèarima”, pita Subašiæeva, koja je lièno 11. jula ove godine od glavne haške tužiteljice Karle del Ponte tražila objavljivanje spiska Komisije za preispitivanje dogaðaja u Srebrenici.
Šta je kazala Del Ponte?


I obeæala je Del Ponteova tada da æe spisak ugledati svjetlo dana. Tako su, barem svi u BiH, osim haškog izaslanika Matijasa Helmana, razumjeli njenu reèenicu izgovorenu u spomen-sobi u Memorijalnom centru u Potoèarima.Izjavu glavne tužiteljice da se spisak objavio razumio je i predsjedavajuæi Predsjedništva BiH Sulejman Tihiæ, koji je i sam prije mjesec od Tužilaštva BiH, OHR i Vlade RS tražio objelodanjivanje spiska.“Gospoði Del Ponte je postavljeno pitanje u vezi sa objavljivanjem spiska Komisije za Srebrenicu. Rekla je da ona nije stavila embargo na objavljivanje imena, te da æe ona tražiti objavljivanje spiska”, sjeæa se Tihiæ, koji pozdravlja to što je Osloboðenje, uprkos pritiscima, poèelo sa objavljivanjem spiska na kojem su nekad bila 892 imena, a sada ih je svega 810. No, objelodanjivanje imena uèesnika u dogaðajima u Srebrenicu, od kojih veæina još živi na državni raèun, oèito se ne sviða èelnicima Republike Srpske, od kojih su neki sa spiska tražili zaštitu.


Direktorova zaštita
Recimo, ministar unutrašnjih poslova RS Stanislav Èaðo u ponedjeljak nije želio komentirati objavljivanje spiska.“To je posao direktora Policije i on je prošle sedmice dao jednu izjavu u vezi s tim. Nemam šta sad komentirati”, kratko nam je kazao ministar u èijoj je nadležnosti veæina osoba sa spiska.Nije se ministar, tvrde naši izvori, oglašavao ni na posljednjoj sjednici Vlade RS, održanoj dva dana nakon što su policajci-uèesnici zatražili zaštitu od direktora Policije Uroša Pene.Ramiz Salkiæ, predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeæu naroda RS, pojašnjava da je cilj bila zaštita uèesnika u genocidu poèinjenom u Srebrenici.“Tužno je što mediji moraju objavljivati spisak. Trebala je to uèiniti Komisija za Srebrenicu, OHR, Tužilaštvo BiH ili Vlada RS. Jer niko nema pravo da štiti ljude koji su uèestvovali u masovnim likvidacijama”, istièe Salkiæ.


Novih sto imena
Novih 100 imena sa spiska Komisije za Srebrenicu:Tomislav (Milorad) Dukiæ, Rajko (Ratko) Dukiæ, Aleksandar (Vaso) Dukiæ, Zoran (Dejan) Durmiæ, Mile (Arsena) Ðukiæ, Dragan (Milorad) Ðukiæ, Brano (Milan) Ðurðeviæ, Miladin (Trivko) Ðuriæ, Bogoljub (Gojko) Ðuriæ, Dragan (Nikola) Ðuriæ, Miloš (Nikola) Ðuriæ, Boro (Veljko) Ðuriæ, Srðan (Dušan) Ðuriæ, Rajko (Slavko) Ðuriæ, Milenko (Dušan) Ðurièiæ, Aleksandar (Petar) Ðurèiæ, Zoran (Mladen) Džabiæ, Nikola (Branko) Džebiæ, Brano (Ratomir) Džiniæ, Ratomir (Vukašin) Džinkiæ, Slaviša (Radivoje) Džuoviæ, Veselin (Neðo) Erdeliæ, Ljuban (Milan) Erdeliæ, Radiša (Svetozar) Eriæ, Miroslav (Petko) Eriæ, Sreten (Tripun) Eriæ, Milenko (Todor) Eriæ, Cvjetko (Risto) Eriæ, Marinko (Mitar) Eriæ, Mirko (Miloš) Erkiæ, Dražan (Petar) Erkiæ, Nenad (Uroš) Filipoviæ, Radiša (Simo) Filipoviæ, Milomir (Danilo) Furtula, Aleksandar (Nikola) Gaèanin, Veljko (Ilija) Gajiæ, Zoran (Milan) Gajiæ, Željko (Ilija) Gajiæ, Vlado (Èedo) Gajiæ, Ljubomir (Vukašin) Gajiæ, Milan (Miæo) Gajiæ, Goran (Branislav) Gariæ, Vojislav (Ilija) Gašanoviæ, Mirko (Drago) Gaševiæ, Miroslav (Miloš) Gatariæ, Mladen (Stanko) Gavriæ, Mikajlo (Bogdan) Gavriæ, Ranko (Danilo) Gavriloviæ, Vida (Velimir) Glamoèiæ, Miladin (Anðelko) Gligiæ, Milka (Petar) Gligoriæ, Siniša (Savo) Glogovac, Pero (Bogdan) Gluvak, Luka (Milutin) Gojgoloviæ, Zoran (Ðorðe) Gojkoviæ, Božica (Ilija) Goliæ, Dragan (Rajko) Goliæ, Ljepomir (Milan) Goliæ, Boško (Nikola) Golijanin, Goran (Ranko) Gostiæ, Miladin (Vid) Gostimiroviæ, Ljubinko (Vid) Gostimiroviæ, Slaviša (Milovan) Grahovac, Mirko (Bogoljub) Grujiæ, Slavoljub (Slavko) Gužviæ, Dragan (Borislav) Hajdukoviæ, Dragan (Milojko) Ignjiæ, Dragan (Dragomir) Ikoniæ, Vidoje (Branko) Iliæ, Mladen (Momir) Iliæ, Ivo (Dušan) Iliæ, Rajko (Pantelije) Iliæ, Jovan (Savo) Iliæ, Dragan (Desimir) Iliæ, Stevo (Dušan) Iliæ, Zoran (Živko) Iliæ, Milenija (Miloš) Iliæ, Cvijeta (Mihajlo) Iliæ, Mladen (Lazo) Ilièiæ, Dragan (Desimir) Iljiæ, Risto (Gojko) Ivanoviæ, Milenko (Radenko) Ivanoviæ, Željko (Gojko) Ivanoviæ, Diko (Milenko) Ivanoviæ, Ðorðe (Risto) Ivanoviæ, Radivoje (Dragoslav) Ivanoviæ, Goran (Sreten) Ivanoviæ, Nedeljko (Tomo) Jaæimoviæ, Krsto (Boško) Jakšiæ, Zoran (Ljubisav) Janjiæ, Milorad (Radislav) Janjiæ, Nenad (Petar) Janjiæ, Lenka (Jovan) Janjušiæ, Jovo (Marijan) Jankoviæ, Boro (Dragomir) Jeliæ, Zoran (Zdravko) Jelièiæ, Slaviša (Radovan) Jelisiæ, Nebojša (Slobodan) Jeremiæ, Mile (Veselin) Jerkiæ.(Oslobodjenje, 5. sept 2006.)TUZLA 11/09/06 : Nova imena zloèinaca sa spiska Komisije za Srebrenicu


TREBA LI ŠUTJETI?
Piše: A. AVDIÆHajra Æatiæ æe danas ponovno izvesti žene Srebrenice na tuzlanske ulice da traže istinu i pravdu o svojim najmilijim. Taèno u dvanaest sati, na Trgu žrtava genocida prouèit æe Fatihu, a onda æe se mirno raziæi kao i proteklih godina.“Drugi je mjesec dvanaeste godine otkako tražimo istinu i pravdu, otkako tražimo kažnjavanje odgovornih za ubistvo naših sinova, muževa i oèeva. Postale smo skoro beznadežne. Bojimo se da pravda neæe doæi još dugo. Možda nikad i ne stigne“, kaže Hajra.Tješimo je. Doæi æe pravda. Samo neka majke šute. Neka ne govore koga su sve tih julskih dana ‘95. godine vidjele u Potoèarima. Neka štite njihov identitet. Radi istrage.One iste istrage zbog koje je portparol Haškog tužilaštva Anton Nikiforov pozvao novinara Osloboðenja da prestane sa objavljivanjem spiska Komisije za Srebrenicu.Isto misli, tvrdi Nikiforov, i njegova šefica Karla del Ponte. Samo, to nisu smjeli prije taèno dva mjeseca kazati Srebrenièankama, okupljenim u spomen-sobi u Memorijalnom centru u Potoèarima. “Neka nas nazovu i kažu nam da ne treba objavljivati spiskove onih koji su u julu 1995. ubijali u Srebrenici, a još, na slobodi, žive na naš raèun“, isticala je prošle sedmice Munira Subašiæ, predsjednica Pokreta Majki enklava Srebrenica i Žepa.No, Nikiforov je nije zvao. Za razliku od onih èija su se imena našla na spisku kojeg je Osloboðenje, uprkos protivljenjima OHR, Tužilaštva BiH i Vlade Republike Srpske, prije dvije sedmice poèelo objavljivati.Spomenuli smo do sada 330 od ukupno 810 imena sa spiska. Naveli smo, recimo, da je na spisku Živojin Juroševiæ, aktualni naèelnik Opštine Miliæi, koji je za vrijeme pada Srebrenice bio direktor Boksita, preduzeæa èiji su kamioni korišteni za transport živih i ubijenih podrinjskih Bošnjaka. Na spisku je i Rajko Dukiæ, šef komunalne policije u Miliæima. Spomenut je i komunalni policajac Majo Jerkoviæ, kao i naèelnik Policijske stanice Miliæi Sveto Avramoviæ. I Mirjanu Andriæ smo spominjali. Ona je sekretarica u Skupštini opštine Srebrenica. Prima, dakle, plaæu iz budžeta u koji odlaze i novci Hajre Æatiæ, Munire Subašiæ i svih Srebrenièanki koje veæ dvanaestu godinu na ulicama traže pravdu.

Zbog njih danas objavljujemo sljedeæa 82 imena onih koji su u julu 1995. uèestvovali u akcijama u Srebrenici:Željko (Milorad) Laziæ, Janko (Ratko) Laziæ, Jovan (Vojin) Laziæ, Zoran (Nemanja) Laziæ, Željko (Boško) Laziæ, Zlatomir (Vujadin) Lipovac, Rade (Ljubomir) Lonèareviæ, Dobrinka (Dobrivoje) Ložnjakoviæ, Aleksandar (Dušan) Luèiæ, Predrag (Ivan) Lukiæ, Jelenko (Boško) Lukiæ, Goran (Božidar) Lukiæ, Goran (Jovo) Lukiæ, Zoro (Vitomir) Lukiæ, Milad (Radomir) Lukiæ, Gojko (Stanoje) Lukiæ, Zoran (Budimir) Luliæ, Milenko (Dimitrije) Majstoroviæ, Miroslav (Savo) Maletiæ, Mladen (Slavko) Maliæ, Željko (Mihajlo) Mandiæ, Ilija (Jovo) Mandiæ, Sreten (Novak) Mariæ, Nenad (Branko) Mariæ, Dragan (Obren) Marinkoviæ, Miladin (Uroš) Markoviæ, Zdravko (Trivko) Markoviæ, Milan (Risto) Markoviæ, Miroslav Markoviæ, Goran (Petar) Markoviæ, Ljubomir (Ostoja) Markoviæ, Željko (Nikola) Markoviæ, Radivoje (Èedo) Markoviæ, Radan (Milorad) Markoviæ, Branko (Dušan) Markoviæ, Milo (Miroslav) Markoviæ, Željko (Petar) Martiæ, Anðelko (Savo) Matiæ, Radoslav (Mijat) Matiæ, Cvijan (Jovan) Matiæ, Mladenko (Mijat) Matiæ, Ilija (Branko) Matiæiæ, Kosta (Ilija) Matkoviæ, Drago (Vlado) Mauna, Ratko (Stevan) Meðedoviæ, Duško (Petar) Mekiæ, Milenko (Radislav) Menjiæ, Živko (Milorad) Mièeviæ, Sreten (Drago) Mièiæ, Cvijetin (Gojko) Mièiæ, Ljubiša (Vojislav) Mièiæ, Dušan (Jezdimir) Mièiæ, Stanko (Nikola) Mièiæ, Borivoje (Velimir) Mihajloviæ, Goran (Sreæko) Mihajloviæ, Mladen (Veljko) Mihajloviæ, Dobrivoje (Pero) Mihajloviæ, Nenad (Sekula) Mijatoviæ, Zoran (Jovan) Mijatoviæ, Živojin (Radivoje) Mijatoviæ, Aleksa (Ratko) Mijatoviæ, Slavko (Jovan) Mijatoviæ, Milojko (Ljubomir) Mijiæ, Slavko (Desimir) Mijiæ, Boro (Veljko) Mijiæ, Vesna (Milan) Mijiæ, Bogdan (Slavko) Mikaè, Slavko (Savo) Mikereviæ, Momir (Milutin) Mikiæ, Nikola (Milivoje) Milakoviæ, Vladimir (Branislav) Milanoviæ, Aleksa (Èedo) Milanoviæ, Pero (Dejan) Milanoviæ, Rodoljub (Nedeljko) Milanoviæ, Marko (Uglješa) Milanoviæ, Veljko (Radovan) Milanoviæ, Duško (Simo) Miliæ, Rade (Lazar) Miliæ, Marko (Sreæko) Miliæ, Drago (Dušan) Miliæ, Ljubiša (Milisav) Miliæ, Snježana (Ranko) Miliæ, Predrag (Ilija) Milisaviæ, Siniša (Miloš) Miljaniæ, Aleksandar (Ljubo) Miljanoviæ, Srðan (Petar) Miloševiæ, Borislav (Srboljub) Miloševiæ. (Oslobodjenje)

Ažurirano Nedjelja, 26 Studeni 2006 15:32