A A A
Subota, 25 Rujan 2021
33 Vlaseničke Duše pripremljene za Ukop PDF Ispis E-mail
Autor vlasenica92-95.ba   
Subota, 17 Travanj 2010 08:42
UDRUŽENJE PORODICE ŽRTAVA RATA VLASENICA 1992-95      
ul. Mehmedalije Maka Dizdara br.1, B-1/A-5/14 
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Tel./fax  +387(35)277-233
Mobitel  +387(61)134-894    
http://www.vlasenica92-95.ba
Reg.br 748 -I Registar Min. Pravde BIH - ID br. 4209919760002 
KM račun 3060460000793989 HipoAlpe Adria Bank dd
Devizni račun 71004209919760002 HipoAlpe Adria Bank dd  
 
 
TJELA IDENTIFIKOVANIH PRIPREMLJENA ZA UKOP
U MEMORIJALNOM KOMPLEKSU "RAKITA" U VLASENICI - 24. April 2010 

1. Ademović (Huso) Nazif (1938 - 1992)
2. Ahmetović (Ohran) Sećan (1960 - 1992)
3. Arnaut (Rifet) Fikret (1961 - 1992) -termin  za ID 20.04.10
4. Beširević (Rasim Gušić) Arifa (1950 - 1992)
5. Bičakčić (Abid) Nail (1926 - 1992)
6. Čamdžić (Ibro) Ibran (1965 - 1992)
7. Čamdžić (Muhamed) Muharem (1961 - 1992)
8. Dugalić (Avdo) Adem (1953 - 1992)
9. Durić (Velija) Mevlida ( 1966 - 1992 )
10. Efendić (Ibro) Sukrija (1951 - 1992)
11. Gobeljić (Ahmet) Emin (1956 - 1992)
12. Hadžić (Mujo) Mehmed (1962 - 1993)
13. Handžić (Salko) Bego (1942 - 1992)
14. Hasanbegović (Mensur) Eldar (1974 - 1992)
15. Heljo (Meho) Mujo (1956 - 1992)
16. Hurić (Husein Čamdžić) Fatima (1943 - 1993)
17. Hurić (Osman) Himzo (1926 - 1993)
18. Kuljančić (Aljo) Redžo (1915 - 1992)
19. Kuljančić (Mumin Celebić) Naza (1942 - 1992)
20. Manjić (Ibro) Kadir (1975 -1992)
21. Mehanović ( Hamdija Ferizović) Minka (1951 - 1992)
22. Mehanović (Adil) Sead (1954 - 1992)
23. Mekić (Smajo) Rizo (1937 - 1992) - termin  za ID 20.04.10
24. Muminović (Abdulah) Muhamed (1924 - 1992)
25. Osmanović (Bajro) Hajrudin (1967 - 1992)
26. Pezić (Sulejmen) Sulejman (1939 - 1992)
27. Saračević (Sejfo) Safet (1943 - 1992)
28. Smajlović (Suljo) Hadžo (1937 - 1992)
29. Šabić (Salko) Muhamed (1952 -1992)
30. Šabić (Salko) Sakib (1949 - 1992)
31. Šestović (Ramo) Ruždija (1941 - 1992)
32. Talović (Ahmet) Huso (1930 - 1992)
33. Telalović (Rešid) Sejfo (1952 - 1992)

Zaključeno sa brojem 33 /tridesettri/ .  
PREDSJEDNIK
Ažurirano Subota, 17 Travanj 2010 09:02