A A A
Četvrtak, 16 Rujan 2021
Identificirano još 8 Vlaseničkih Žrtava Genocida PDF Ispis E-mail
Autor Bnet Press   
Nedjelja, 04 Travanj 2010 00:34
Na osnovu podudarniosti DNK-a nalaza izolovanih iz uzoraka kosti uzetih sa ekshumiranih posmrtnih ostataka i profila dobivenih iz uzoraka krvi krvnih donatora nestalih osoba, dana 01.04.2010. godine (petak) u 13.sati u prostorijama JKP „Komemoratvni centar“ Tuzla, obavješteno je i pozvano 8. porodica nestalih osoba, na sastanak na kojem će se u prisustvu Tima za identifikaciju, odredjenog Naredbom Kantonalnog tužilaštva TK u Tuzli, odlučiti o konačnoj notofikaciji za slučajeve nestalih osoba, sa područja općine Vlasenica, i to:

1. Šabić (Salko) Sakib - PEL-01-ŠEK-008T (LF) ,
2. Šabić (Salko) Muhamed – TZ – TRN-02/7,
3. Šestović (Ramo) Ruždija - ŠEK.PEL-01/018 (LF) ,
4. Dugalić (Avdo) Adem - /V.OGR-01/216 B/ i /V.OGR-01/200 BP (Z-man)/,
5. Manjić (Ibro) Kadir - /ŠEK.PEL-1/042 (L.T) i /ŠEK.PEL-1/13/(DF),
6. Hasanbegović (Mensur) Eldar - /ŠEK.PEL-1/054/i/ŠEK.PEL-1/065 (DF),
7. Ademović (Huso) Nazif - TOP-01-VLA-001 (LF),
8. Bičakčic (Abid) Nail - TOP-02-VLA-001 (LH).

U zakazani termin pozvani su i članovi rodbine radi dogovora o daljnjim aktivnostima na procesu identifikacije za nestalu osobu Dautović (Mehmed) Rašid, čija je kompletna četveročlana porodica nestala u Vlasenici 1992 godine, a za koje su pristigli DNK-a nalazi o podudarnosti u masovnoj gorbnici Pelemiši 01.

Molimo Vas da u okviru svojih mogućnosti, prisustvujete zakazanom terminu identifikacija žrtava, kako bi javnost bila objektivno informisana o razmijerama stradanja Bošnjaka sa područja općine Vlasenica u periodu 1992-95. godina.