A A A
Srijeda, 28 Rujan 2022
Spisak 54 Nove DNA-a Analize Vlasenicana PDF Ispis E-mail
Autor Bektašević Dževad   
Četvrtak, 07 Siječanj 2010 22:29

OBAVJEŠTENJE O PODUDARNOSTI DNA-a NALAZA ZA ŽRTVE EKSHUMIRANE SA PODRUČJA OPĆINE VLASENICA

U duhu Odluke Ustavnog suda BIH "Pravo da se zna", obavještavamo članove porodica, rodbinu, prijatelje i poznanike da je u proteklom periodu na osnovu komparacije DNA-a profila izolovanih iz uzoraka krvi donatora koji su upoređivani sa profilima DNA-a izolovanim iz uzoraka kosti uzetih sa djelova tijela ekshumiranih posmrtnih ostataka sa područja općine Vlasenica u periodu 1997-2009. godina.

Rezultati dobiveni, večinom se odnose na djelove tijela ekshumirane iz sekundarnih masovnih gobnica ili ponađenih na površini zemlje, tako da zbog nekompletnosti ili pristizanja više DNA-a nalaza za jedno tijelo, prije pozivanja na sastanak radi konačne identifikacije potrebno je izvršiti reasocijacije (spajanje više DNA-a nalaza pristiglih za jednu osobu), kao i proces revizije neidentifikovanih oznaka iz sekundarnih grobnica (Ogradice, Pelemiši, Klještani i dr.), što će biti okončano za 30. do 45. dana.

Nakon izvršenih radnji reasocijacije porodice će biti obavještene o terminima održavanja sastanaka sa Timom za identifikaciju koji je određen Naredbom Kantonalnog Tužilastva Tuzlanskog kantona u Tuzli.

Primanjem poziva od predstavnika Udruženja da je ugovoren termin sastanaka potrebno je sa sobom ponijeti:
-    kopiju izvoda iz matične knjige rođenih za nestalu osobu,
-    kopiju riješenja ako je nestala osoba putem suda proglašavana umrlom osobom,
-    ovjerenu punomoč ili saglasnost od strane užih članova porodice ako su spriječeni doći na dogovoreni sastanak konačne notifikacije slučajeva.

Za dodatne informacije o stanju kompletnosti  slučajeva za koje su pristigli DNA-a nalazi može se ostvariti kontakt na telefonske brojeve:
-    00387-35-261-146 - Tim za identifikaciju,
-    00387-61-134-894 - Kontakt sa udruženjem,

Za dodatne inormacije o ugovaranju termina za sastanak u povodu konačne identifikacije može se ostvariti kontakt na telefonske brojeve:
-    00387-35-261-146 - Tim za identifikaciju,
-    00387-35-251-291 - INO BIH-Odjeljenje Tuzla
-    00387-61-134-894 - Kontakt sa udruženjem.

Termin zajedničke dženaze/sahrane žrtava sa područja općine Vlasenica, za koje se porodice potpisivanjem zapisnika o identifikaciji i izjave o mjestu ukopa u Memorijalnom komplesku "Šehidskog mezarja-Rakita" u Vlasenica, određen je za 24. april 2010. godine (subota).

S P I S A K POZITIVNIH DNK ANALIZA/KOST-KRV DONATORA/SLUČAJEVI U RADU 2009/2010

Red.broj    Prezime (ime oca) ime i ID oznaka tjela

1. Ademović (Huso) Nazif
TOP-01-VLA-001 (LF) - dna-28.05.09

2. Alihodžić (Muhamed) Ibro
(r.1930Vlasenica-nestao20.05.92 Kik-Vlasenica)
/SEK.PEL-1/064 BP (D.F-1)- dna 14.11.08

3. Alihodžić (Rešid) Sabira
(r.1959- zadnje mjesto vidjanja  Sušici 14.09.1992.god)
/SEK.PEL-1/033 (DF) -dna 27.10.08.
/SEK.PEL-1/068 BP GB (DP)- dna 14.11.08
       
4. Arnaut (Rifet) Fikret zv. Čiče
(r.1961 Vlasenica-nestao 02.06.1992 Vlasenica)
SEK.PEL-01/001 BP GB (DF-4)- dna 08.09.

5. Badžić (Hilmo) Džemal
(r.15.01.1975 Smajići - nestao 06.1992 Pelemiši)
SEK-PEL-01/010 BP (LH) - dna 12.10.09.

6. Beširević (Rasim) Arifa
M.STE-4/1 (LOB) -dna 04.12.09

7. Bečirović (Behadil) Senad
(r.03.03.75 Sarajevo-nesao 20.06.92 Vlasenica)
/V.OGR-01/310 BP/ F - dna iz kosti 17.07.08
/V.OGR-01/290 BP -F-2/- dna 14.07.08

8. Berbić (Muhamed) Šahija
(r.23.07.1975 Berbići- nestao 01.06.1992 Sušica- Vlasenica)
/SEK.PEL-1/033/ (Z-man) -dna 13.02.09

9. Bičakcić (Abid) Nail
TOP-02-VLA-001 (LH)- dna 12.11.09

10. Čamdžić (Ibro) Ibran
HAK-02-VLA-001 (Zmax) -dna 03.12.09

11. Čamdžić (Muhamed) Muharem
(r.1961 Neđeljišta-nestao 31.10.92-Klještani)
/V.OGR-01/290 BP - T-2/ -dna-07.08.06.
/V.OGR-01/304 BP/ -dna-07.07.06. iz kosti
/V.OGR-01/285 B (Zmax)
/V.OGR-01/103 BP (LH) -dna 03.12.09

12. Dautović (Rašid) Mersed
/SEK.PEL-1/001 BP GB (D.F-2)-dna 14.11.08

13. Dautović (Mehmed) Ferid (zv. Rašid)
/SEK.PEL-1/015 BP (L.F)- dna 14.11.08.
/SEK.PEL-1/027 (L.T-2)- dna 14.11.08.

14. Dugalić (Avdo) Adem
(r.1953 Zaklopaèa -nestao 02.06.1992 Sušica- Vlasenica)
/V.OGR-01/216 B/ - dna-23.06.06. iz kosti
/V.OGR-01/200 BP (Z-man)/-dana 17.06.08.

15. Efendić (Ibro) Osmo
(r.10.01.1961-nestao 04.06.92-Pustoše, zadnje viđenje 17.07.92-u Vlasenici)
/SEK.PEL-1/064 BP (DT-1) -dna- 3.11.08- kost

16. Efendić (Ibro) Šukrija
(r.01.01.1951 Vlasenica-nestao 13.06.92)
PEL-01.SEK-012 D (LH)- dna 17.04.09
PEL-01.SEK-014 GB (DU-1)-dna 17.04.09
PEL-01-SEK-014 GB (LT-4)-dna-17.04.09
PEL-01-SEK-014 GB (man-1)-dna-30.07.09

17. Gobeljić (Ahmet) Edin
(r. 10.03.1956-nestao 02.06.92-Gobelje, zadnje vidjenje 24.04.92-u logoru Sušica)
/SEK.PEL-1/064 BP (Zman 2)-dna-27.10.08.
/SEK.PEL-1/064 BP (DU-1)-dna-18.08.09

18. Hadić (Rahman) Izet
/ŠEK.PEL-1/023 (LF)- dna-04.11.08- kost

19. Hadžić (Mujo) Muhamed  
(r.29.11.1961 Vlasenica-nestao 13.09.92.Vlasenica) ili Hadžić (Mujo) Mehmed
PEL.01-SEK-007 D (L.T)- dna-19.06.09.
PEL.01-SEK-002 D  (OCP)-dna 19.06.09
PEL.01-SEK-014 GB (MAN 2)-dna 19.06.09
PEL.01-SEK-014 GB (DP-6) -09.07.09. (pelvis)

20. Handžić (Salko) Bego
(r.30.10.1942 Vlasenica-nestao 11.07.92 Vlasenica)
PEL-01-SEK-001 D (LF) -dna-10.04.09
PEL-01-SEK-014 GB (LP-1) -dna-10.04.09 pel
PEL-01-SEK-10 D (LH) -dna-25.06.09

21. Hamidović (Senahid) Edin
V.SUS-3/22 (LF; Zmax, MAN)-dna 23.10.09

22. Hasanbegović (Mensur) Eldar
( r. 17.04.1974 god. Zvornik, nestao 15.09.1992. Vlasenica)
/SEK.PEL-1/054 (Zman)- dana-03.11.08.-zub
/SEK.PEL-1/065 (DF) - dna 21.01.09.

23. Heljo (Meho) Mujo
(r.15.04.1956 Vlasenica-nest.11.07.92Vlasenica)
DUR-01-VLA-001 (Z-man) - dna 28.05.09

24. Hodžić (Mehmed) Mevludin
(r.25.03.1950 Vlasenica-nestao 02.06.92 Vlasenica)
SEK.PEL-01/048 (L.F) -dna

25. Hodžić (Salko) Zijad
(Zijad r. 1972- Saitovići - nestao 06.1992 Osmaci Kalesija)
/SEK.PEL-1/050/ (DF)- dna-04.11.08
/SEK.PEL.1/001 BP GB (Zman2)-dna-04.11.08

26. Huremović (Osman) Jasmina
(r.01.08.58 Vlas-nestala17.07.92-Luke Vlasenica)
SEK.PEL-1/001 BP GB (D.F-7)- dna 14.11.08

27. Karac (Hamdija) Aida (r. 26.05.1965) ili Karac (Hamdija) Velida (15.09.1967)
( 18.07.92. odvedene iz kuče u Vlasenici - 13.09.92. odvedene iz logora Sušica na Pelemiše)
/SEK.PEL-1/001 BP GB (DF-8)-dna-04.11.08.
/SEK.PEL-1/021 (MAN-2)- dna-28.05.09
/SEK.PEL-1/021 (DF)- dna- 04.08.09

28. Korkutović (Reuf) Nail
( r. 17.05.1971 Nedjeljista Vlasenica- nestao 28.10.1992. Debelo Brdo Vlasenica)
/V.OGR-01/144 BP/ -dna 02.06.06.
/V.OGR-01/307 BP/ (DT) - dna 21.01.09

29. Kuduzović (Rašid) Ramo
(r.10.10.1927 Dzemat-nestao 18.02.93 Jarovlje Vlasenica)
/VL.DZAM-01-05/

30. Kuljančić (Mumin) Naza
V.OGR-01/143 BP- dna 14.05.09
V.OGR-01/117 BP (F-1)- dna 14.05.09
V.OGR-O1/117 BP GB (T-2) -DNA 14.05.09

31. Lelo (Šaban) Ibrahim
(r.1953 Brateljevići-nestao 06.06.92 Vlasenica)
PEL-01-SEK-009 D (LF) -dna-
PEL-01-SEK-014 GB (DP-2)-dna-23.4.09
PEL-01-SEK 009 D (DF)- dna 17.09.09
PEL-01-SEK-014 GB (LR-5)- dna 17.09.09
PEL-01-SEK-014 GB (DR-2) -dna 25.11.09.

32. Lokmić (Esed) Mirsad
(r. 10.04.1966 Kalesija-nest. 01.06.92 Kusonje - Kalesija zarobljen)
/SEK.PEL-1/072 B (LMT-1)-dna-04.11.08
/SEK.PEL-1/072 B (LMT)-dna -04.11.08.
/SEK.PEL-1/071 B (L.F)- dna 10.12.08.

33. Lokmić (Ibrahim) Ramiz
(r.20.04.1957 Kusonje Kalesija,01.06.1992. zarobljen u Kusonje - Kalesija)
SEK.PEL-1/073 B (Zmax) - dna- 12.01.09

34. Manjić (Ahmo) Ahmet
( r. 24.10.1962. god. Kamenica Zvornik-zarobljen 30.05.92 u Kamenici)
ŠEK.PEL-1/019 (LH) -dna 21.01.09.

35. Manjić (....) .....
( r.25.06.1962 - Kamenica Zvornik - zrobljen u Kamenici Zvornik, 07.08.92 sa jos 10 komšija, odvedeni u logor Sušica)
/SEK.PEL-1/062 BP (Zmax) -dna 12.01.09.
/SEK.PEL-1/062 BP (Zmax) -dna 28.05.09.
        
36. Manjić (Husein) Hasan
(r.22.06.60 Kamenica-nestao 16.08. 92 Cerska)
/SEK.PEL-1/039 BP  (DF)-dna-04.11.08.
/SEK.PEL-1/064 BP (DU 2)-dna-04.11.08.
/SEK.PEL-1/064 BP ( Z max 1)- dna-14.11.08.

37. Manjić (Ismet) Izet
(r. 01.04.71 Kamenice- nestao 01.01.92 Mehići)
/SEK.PEL-1/064 BP (Z man-3)-dna 14.11.08

38. Manjić (Ibro) Kadir
(r. 01.01.75 Mehići-nestao 16.08.92 - Mehići )
/SEK.PEL-1/042 (L.T)- dna 14.11.08.
/SEK.PEL-1/13/(DF) -dna 13.02.09

39. Mehanović (Adil) Sead
(r.1954 Vlasenica-nestao 20.05.1992 Vlasenica)
PEL-01-SEK-011 D (DF)-dna 23.94.09
PEL-01-SEK-014 GB (DP-5)-dna 19.06.09.

40. Mehremić (Sulejman) Mirsad
/V.OGR-01/296 B/ -dna 19.11.09.
/V.OGR-01/290 BP (T-1)/-dna 19.11.09

41. Mekić (Smajo) Rizo
(r.1937Vlasenica nestao u maju 1992 u Vlasenici)
/V.OGR-01/083 BP/ -dna kost 10.12.08
/V.OGR-01/055 BP/ -dna kost 10.12.08.

42. Muminović (Sejfo) Fahir
(r.19.08.1963 Gradina-nestao-01.09.92)
PEL.O1.SEK-014 GB (DT-2)-dna 28.05.09
PEL.O1.SEK-014 GB (LT-5)- dna 14.05.09

43. Muratović (Alija) Osman
(r.3.3.1958 D.Lukavica-nest.20.9.92 Batkoviæ)
CIK.02.VLA-001 (OCP) -dna 09.05.09

44. Musić (Nesib) Besim
(r. 04.11.64 Kusonje-nestao 6.6.92. Vlasenica)
/SEK.PEL-1/072 (L.F) -dna 14.11.08
/SEK.PEL-1/072 (LMT-2 f.prst)-dna 14.11.08.

45. Osmanović (Bajro) Ferida
(r.12.01.1976 Vlasenica -nestala10.07.92 Vlasenica)
/SEK-PEL-1/047 BP/ (LP)- dna -12.01.09
/SEK.PEL-1/001 BP GB (DF-6)

46. Osmanović (Bajro) Hajrudin
V.KLJE_1/21
V.KLJE-1/28

47. Pezić (Sulejmen) Sulejman
(r.1939 Drum-nestao 09.07.92 Vlasenica)
PEL-01-SEK-14 GB (DT-1) - dna 17.04.09
PEL-01-SEK-014 GB (LT-4) - dna 17.04.09

48. Saračević (Sejfo) Safet
( r.1943 Vlasenica-nestao 16.06.92 Vlasenica)
SEK.PEL-01/037 (DH) -dna-23.06.09

49. Smajlović (Suljo) Hadžo
(r.1937 Rasića Gaj-nestao 02.06.92 Drum)
/V.OGR-01/194 BP/ -dna iz kosti 12.09.07.

50. Subašić (Mujaga) Abdulkadir
(1961 Podžeplje- 04.05.92- otišao u Vlasenicu gdje je živio)
/SEK.PEL-1/067 BP (lob)- dna 04.11.08.

51. Suljić (Daut) Ahmo ili Dževad
(- Admo r. 01.01.1966 -Lješkovac-nest.08.02.93
-Dževad r.01.01.1972-Lješkovik-nest.08.0.93)
V.BOR-1/4 GB (T-1)
V.BOR-1/4 GB (F)

52. Šabić (Salko) Sakib
(r.21.03.1949 Vlasenica-nestao -10.07.92 Vlasenici)
PEL-01-SEK-008T (LF) -dna 16.04.09

53. Šestović (Ramo) Ruždija
(r.1941 Gusinje-nestao 06.1992 logor Sušica Vlasenica)
SEK.PEL-01/018 (LF) -dna 14.05.09

54. Telalović (Rešid) Sejfo
(r.02.08.1952.g. - nestao 15.6.92 Vlasenica)
PEL-01-SEK-014 GB (DP-3)
PEL-01-SEK-014 GB (DH-1)-dna 12.11.09.

-------------------------------------

Dževad Bektašević
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
http://www.vlasenica92-95.ba

Ažurirano Četvrtak, 07 Siječanj 2010 23:22