A A A
Utorak, 28 Rujan 2021
Vlasenica: Izvjestaj Komisije za Istinu PDF Ispis E-mail
Autor Dževad Bektašević   
Utorak, 17 Studeni 2009 08:34

IZVJESTAJ SA LOKALNIH KONSULTACIJA KOLALICIJE REKOM IZ VLASENICE

Dana 14.11.2009. godine u Vlasenici, u Hotelu "M", u periodu od 10. do 16 sati, održane su lokalne konsultacije Koalicije REKOM (Regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o počinjenim ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na prostoru bivše SFRJ). Na konsultacije su pozvani prestavnici lokalnih uprava, organizacija i udruženja koja okupljaju porodice žrtava, privrednici, predstavnici političkih partija, vjerskih zajednica kao i pojedinci iz sredina sa područja općine Vlasenica u kojim su se dešavali zločini.


Konsultacijama je prisustvalo 66. predstavnika i pojadinaca, među kojim su bili Načelnici opština Vlasenica - g.din Miladin Popović i Milića- g.din Živojin Jurošević, Predsjednik kluba Bošnjaka u VN RS g.din Edin Ramić, predstavnici zakonodavne vlasti iz opština Vlasenica i Milići, predstavnici PS Vlasenica, MUP-a TK Tuzla, predstavnici organizacija i udrušenja žrtava iz Bratunca, Milića, Zvornika, Vlasenice, Vogošće, Sarajeva, Hadžića, kao i predstavnici i pojedinci iz mjesta sa područja opštine Vlasenica gdje su činjeni zločini i druge povrede ljudskih prava u periodu od 1992- 95 godine.

Cjeli tok konsultacija obezbijeđeno je bilo audio i video snimanje.

Otvaranje konsultacija u ime Udruženja "Porodice žrtava rata Vlasenica 1992-95" koje je ujedno organizator ovih konsultacija, sa prigodnim govorom, član UO Udruženja, g.din Hazim Mujčinović, prvenstveno je zaželilo dobodošlicu svim učesnicima i kratkim prikazom predstavio dosadašnji rad, aktivnosti i ciljeve udruženja. Nakon uvodnog djela i predstavljanja svih učesnika pročitano je pismo podrške za osnivanje REKOM-a od strane g.dina Tanović Rusmira advokat-a iz Kladnja koji je zbog zdravstvenih problema bio sprijećen prisustvovati konsultacijama. Pročitani su dobiveni e-mail  podrške od strane direkrora ICMP - g.đice Ketrin Bomberberg, delegata MKCK-  g.dina Henry Fourniera, g.dina Sinana Alić-a iz Fondacije Istina pravda pomirenje iz Tuzle, predstavnika Udruženja- Pokret "Majke enklava Srebrenica i Žepa" o spriječenosti prisustvovanja zbog ranije preuzetih obaveza, kao i poruka g.dina  Kutlovac dr. Ismeta koji je bio sprijećen prisustvovati zbog radnih obaveza.

Nakon čitanja pisama podrške i sprijećenosti prisustvovanja konsultacijama, riječ je data Načelnicima Opština Vlasenica- g.dinu Mladenu Popović-u i Načelniku općine Milići g.dinu Živojinu Jurošević-u, koji su izkazali da svojim prisustvom pokazuju zainteresovanost i opredjeljenost ovih lokalnih zajednica kao i spremnost da učestvuju u riješavanju pitanja iz prošlosti, kako bi se obezbijedila bolja udučnost gradjanima ovih lokalnih zajednica kako i stabilnost cjelokupnog regiona čija se bliska budučnost treba vidjeti u članstvu u Evropskoj porodici.

O procesu konsultacija u civilnom društvu, ciljevima i toku konsultativnog procesa govorila je g.đica Aleksandra Letić, iz Helsinskog odbora za ljudska prava u RS, i nacionala kordinatorica koalicije za REKOM za BIH. U izlaganju prisutni su upoznati o istorijatu kolalicije REKOM, od pojave ideje koja se stvorila medju tri NVO , "Fond za huimanitarno pravo" iz Beograda, "Istraživačko dokumentacioni centar" iz Sarajeva i "Dokumenta" iz Zagreba, do današnjih konsultacija. Kroz izlaganje obrađena je i tema, zasto je REKOM, i zasto reginalani pristup kada je u pritanju utvđivanje činjenica o počinjenim ratnim zločinima i kršenjima ljudskih prava.
 
O temi "Potrebe žrtava" govorio je g.din Amir Kulaglić, član Kordinaciskog vijeća REKOM-a, koji je kroz svoje izlaganje iznio prvenstveno potrebe i očekivanja žrtava koje su iznijeli učesnici konsultacija u dosadašnjem procesu kao i plan koalicije REKOM da do polovine 2010. godine izradi finalani model REKOM-a, kojeg će uz prikupljenih 1. milion potpisa građana iz regiona uputiti u obliku Inicijative u parlamentarnu proceduru svih 7. međunarodno priznatih i nezavisnih država nastalih raspadom bivše SFRJ.
Kroz diskusije koje su uslijedile nakon izlaganja, od strane učesnika konsultacija u Vlasenici, na ovu temu, mogle su se čuti rijeći podrske i neophodnost potrebe za formirnaje jednog ovakvog  vansudskog tjela koje treba imati regionalni pristup zbog pronalaska činjenica koje su često van granica jedne drzave, kao i da komisija treba biti jedinstvena platforma za sve žrtve iz regiona bez obzira na etničku pripadnost, te da je neophodno potrebno da formirano tijelo u svom radu ne podlegne političkim i drugim pritiscima, kao i da pri utvrđivanju činjenica ima objektivan i neovisan pristup, da završni izvještaj u svom sadržaju treba i neophodno je potrebno da ima preporuke za budučnost kako se događaji iz bliske prošlosti koji su rezultirali velikim brojem ubijenih, kršenja ljudskih prava i ogromnim materijalnim razaranjima nebi ponovili u budučnosti.

U nastavku konsultacija, predavanje je održao Dževad Bektašević - predstavnik Udruženja, kroz obradu teme- Najbolja iskustva drugih u utvrđivanju činjenica o proslosti, u postkonfliktnim društvima u svjetu kroz analizu preko 35. formiranih komisija od kojih je izdvojeno 12. najpoznatijih primjera formiranih komisija, te kroz primjere pozitivnih i negativnih efekata, proizašlih iz rada komisija, pokušano prisutnim prikazati potrebu uključenja svih struktura civilnog društva kao i pojedinaca u proces predlaganja mišljenja za konačnu izradu modela komisije (REKOM), kao sto su veoma bitna i neophodna pitanja koja trebaju biti predstavljena u konsultativnom procesu, kako bi se dobilo mišljenje javnosti, o pitanju mandata komisije, kriterijiu i načinu izbora članova komisija, strukturi komisje, pristupu javnog slušanja žrtava ali i veoma bitno mišljenje kakav će biti odnos i stav komisija prema počiniocima zločina.

Nakon obradjene teme o iskustvima drugih, prikazan je dokumantarni film o inicijativi REKOM-a, sa Prtog Regionalnog foruma  o incijativi REKOM, u Bečićima, Crna Gora, održanog 29-30 maja 2009. godine, na kojem je bilo prisutno 316. učesnika, među kojim su bili i predstavnici našeg udruženja, na kojem je odlukom UO Udruženja i zvanično potpisana pristupnika Koaliciji REKOM.

Nakon filma, moderator teme. "Kakav Rekom", g.din Branko Todorović - iz Helsinskog odbora za ljudska prava iz RS, upoznao je prisutne sa analizama i iskazanim potrebama učesnika dosadašnjeg konsultativnog procesa. U temi učešće su dali i predavaći ranije obradjenih tema (Aleksandra Letić, Amir Kulaglić i Dževad Bektašević), koji su učesnike sistematično upoznali o inicijativi, toku konsulatacija i važnosti današnjih konsultacija koje se održavaju na lokalniom nivou u Vlasenici.
Učesnici među kojim su (Alija Dautović, Radomirka Duvnjak, Nedim Salaharević, Temima Begović, Suhra Sinanović, Mladen Popović, Ahmet Grahić, Mevludin Lupić, i dr.) kroz svoje komentare, konstatacije, podršku i pitanja, pokazali su, da su razumjeli neophodnost i važnost formiranja jednog ovakvog tijela prvenstveno dajući podršku da to bude na regionalnom nivou, mandatu u kojem će žrtve biti primarni cilj, i imati svoju platformu na kojoj će imati priliku iznijeti svoju bol i patnje koje su doživjele, da svoju patnju iskazu jezikom žrtve bez etničkih i bilo kakvih drugih podijela, da je protok vremena učinio da će se pojedine činjenice teško moći utvrditi zbog nedostatka svjedoka i počinilaca, zato što su isti umiranjem dio činjenica odnijeli sa sobom a počinioci u bili postedjeni javnog odgovaranja, te da je neophodno potrebno da se izvrši pritisak na Vlade svih država kako bi doprinjele da se komisija formira što prije, te da trebaju same finansirati rad te komisije.

Konsultacije su završene u 15. sati.

Odmah nakon Konsultacija, održan je sastanak na kojem su bili prisutni Nacionalni koordinatori koalicije REKOM - Aleksandra Letić i predstavnik Koordinaciskoh vijeća koalicije REKOM - Amir Kulaglić, i direktor Helsinskog odbora za ljudska prava u RS - Branko Tordorović, sa predstavnicima Udruženja "Porodice žrtava rata Vlasenica 1992-95", na kojem je izvršena analiza održanih konsultacija u Vlasenici, kojom prilikom je organizatoru iskazano priznaje za odlično organizovanje konsultacije, konstatovano je da je posječenost od 66. učesnika izuzetno dobra, te da je sama struktura učesnika veoma interesantna, da je zainteresovanost prisutnih učesnika bila na visokom nivou što se moglo vidjeti i zaključiti kroz prisutnost u temi tokom konsultacija, iskazane rijeći podrške kao i preporuke za izradu konačnog modela REKOM-a.

Ovo je bila prilika da se predstavi rad Udruženja kroz jednu dimenziju transtarentnosti rada i spuštanja jako kompleksne teme u prostor i okvire onih kojih se najviše tiče kao i na prostor gdje su se zbivali događaji koji su imali za rezultat veliki broj ubistava ćime su počinjena djela ratnog zločina i druga teška kršenja ljuskih prava što je za rezultat imalo promjenju demografske strukture opštine Vlasenica, kako i ogromna materijala razaranja.

Udruženje će i dalje snazno podržavati  sve incijative koje imaju ovakav pristup prema žrtvi, kako i porodicama žrtava koje će imati priliku da iskazu svoju bol i patnju, kako i potrebu za pravima koja su im uskraćena ili presuđena.

Stoga se preporučuje da je neophodno potrebno da se svi Vlaseničani bez obzira gdje trenutno žive, bez obzira na etničku, vjersku, političku i dr. pripadnost, organizuju se i javno  podrže rad kako ovog tako i svih drugih udruženja i organizacija u čijem fokusu je prvenstveno žrtva i transparentnost rada.

dzevad.bektasevic@vlasenica92-95-ba