A A A
Utorak, 28 Rujan 2021
Opstina Vlasenice u minusu 400,000,00KM PDF Ispis E-mail
Autor Sanel Babic   
Utorak, 06 Listopad 2009 07:54

Izvještaj sa 9-te redovne sjednice SO Vlasenica

Deveta redovna sjednica Skupštine opštine Vlasenica održana je 29.09.2009.godine u sali za sjednice SO-e sa početkom u 10 sati. Sjednici je prisustvovalo 22 odbornika. Pored odbornika sjednici su prisustvovali Načelnik opštine, načelnici odjeljenja Administrativne službe opštine Vlasenica, predstavnici međunarodnih organizacija EUFOR-a i OSCE-a, predstavnici  medija i izvjestioci po tačkama dnevnog reda.
Donesena je Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta  opštine Vlasenica za period 01.01.-30.06.2009.godine i to:
                -Ukupni prihodi......................1.543,801,00 KM
                -Ukupni rashodi.......................1.784,081,00 KM
                -Razlika (deficit)...................– 240.280,00 KM

Prije održavanja sjednice Skupštine opštine, Izvještaj o izvršenju budžeta za šest mjeseci je razmatrala Komisija za budžet i finansije SO-e koja je isti prihvatila uz zaključak:
-da se deficit svede na minimum i da se sredstva iz budžeta opštine Vlasenica usmjeravaju (troše) u skladu sa prilivom budžetskih sredstava. Na sjednici je takođe ocjenjeno, da što se tiče stabilnosti budžeta opštine Vlasenica, da je među boljim na regiji i istočnom dijelu RS.

Donesene su odluke o razrješenju VD direktora Narodne biblioteke Vlasenica i Centra za kulturu Vlasenica, a nakon toga su donesene odluke o njihovim imenovanjima – za direktora Narodne biblioteke Vlasenica imenovan je Miljanić Dušan, a za direktora Centra za kulturu Vlasenica imenovana je Milošević Gordana.

Na istoj sjednici su donesene i sledeće odluke:
- Odluka o razrješenju člana  Koordinacionog tima Skupštine opštine Vlasenica
- Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Koordinacionog tima Skupštine opštine Vlasenica
- Odluka o izmjeni Odluke o obaveznoj sistematskoj i preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji  na  području opštine Vlasenica
- Odluka o izmjenama Odluke o sanitarno higijenkim mjerama u objektima za proizvodnju i promet životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe i drugim javnim objektima.

Usvojene su informacije:

- Informacija o stanju javnog reda i mira na području opštine Vlasenica za period 01.01.-30.06.2009.godine;

- Informacija o stanju bezbjednosti saobraćaja na području opštine Vlasenica za period 01.01.-30.06.2009.godine;

- Informacija o stanju kriminaliteta na području opštine Vlasenica za period 01.01.-30.06.2009.godine;

- Informacija Komisije za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa Skupštine opštine Vlasenica;

- Informacija o stanju komunalne higijene na području grada;

- Informacija o radu inspekcijskih organa za period 01.01.-30.06.2009.godine;

- Informacija o radu Koordinacionog tima Skupštine opštine Vlasenica za period 01.01.-11.09.2009.godine:

- Informacija o realizaciji zaključaka Skupštine opštine  Vlasenica za period 01.01.-30.06.2009.godine.

Takođe su usvojeni izvještaji:

- Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada OŠ „Vuk Karadžić“ Vlasenica na kraju školske godine 2008/2009.godine i

- Izvještaj o uspjehu učenika i nastavnika na takmičenjima u školskoj 2008/2009.godini;

- Izvještaj Komisije za provođenje izbora u mjesnim zajednicama o provedenim izborima u mjesnim zajednicama opštine Vlasenica.


Usvojena su rješenja:

- Rješenje o legalizaciji objekta – porodična kuća izgrađena u naselju „Toplik III“ za lice Plakalović (Vujadin) Miladinka iz Vlasenice;

- Rješenje o legalizaciji objekta zv. „Zdravljak“ .

- Usvojen je Zaključak o ispravci Rješenja broj 01-022-78/09 od 28.05.2009.godine Republičke uprave za goedetske i imovinsko pravne poslove , Područna jedinica Vlasenica.Izvještaj pripremila :
    Slavica Đurić - Samostalni stručni saradnik za skupštinske poslove i inforimsanje

Ažurirano Utorak, 06 Listopad 2009 08:17