A A A
Petak, 17 Rujan 2021
Hodžić: Oslobađajuća presuda PDF Ispis E-mail
Autor BIRN/5ta Strana Svijeta   
Ponedjeljak, 29 Lipanj 2009 11:16

Sudsko vijeće oslobodilo Ferida Hodžića krivice za zločine počinjene nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima 1992. i 1993. godine u Vlasenici.

BIRN - JUSTICE REPORT - 29.06.2009 - Sudsko vijeće na suđenju Feridu Hodžiću, bivšem komandantu Teritorijalne odbrane (TO) Vlasenica, donijelo je nepravosnažnu presudu prema kojoj se optuženi oslobađa krivice za zločine nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima u Cerskoj, općina Vlasenica.

Tihomir Lukes, predsjedavajući Sudskog vijeća, obrazložio je da Sud "nije mogao pokloniti vjeru dokazima Tužilaštva" koji govore o komandnoj odgovornosti optuženog Hodžića, jer su bili "nejasni, zbunjujući i često konfliktni".

"Tužilaštvo nije pokazalo potrebni odnos ‘nadređeni - podređeni' između optuženog Hodžića i čuvara u logoru ‘Štala', kao ni osoba koje su ulazile u taj logor i vršile zločine nad zatvorenicima i civilima. Stoga, Sud je donio jedinu moguću odluku oslobađajući Hodžića navoda optužbe", pojasnio je Lukes.

Državno tužilaštvo je dokazivalo kako je Hodžić, kao komandant TO-a Vlasenica u mjestu Rovaši, Cerska, naredio nezakonito zatvaranje srpskih civila i ratnih zarobljenika u logor "Štala", gdje su bili izloženi brutalnom "mučenju i nečovječnom postupanju".

Na osnovu iznesenih dokaza, Sud je utvrdio da je "van razumne sumnje" dokazano kako je u periodu između aprila 1992. i januara 1993. godine u Cerskoj funkcionisao logor "Štala", u kojem je bilo zatočeno najmanje šest lica srpske nacionalnosti, "među kojima jedan maloljetnik i jedna žena", te da su oni "boravili u nehumanim uslovima, s malo vode i hrane, bez struje i s kantom za vršenje nužde".

Međutim, dodao je Lukes, "Tužilaštvo nije iznijelo niti jedan dokaz" kako je naređenje za zatvaranje lica u prostorije "Štale" izdao Hodžić.

Sudsko vijeće je također utvrdilo da su uslovi u kojima su boravili zatvorenici u logoru "Štala" bili "veoma loši", te da su zatvorenici bili izloženi "svakodnevnom brutalnom premlaćivanju i nečovječnom postupanju".

"Međutim, mnogi su svjedoci govorili o zaprepaštujućim uslovima života u Cerskoj u toku vremena obuhvaćnog optužnicom. Podaci govore o preko 30.000 izbjeglica koje su se slile u mali prostor Cerske bježeći pred napadom snaga bosanskih Srba. Prema iskazima svjedoka, i slobodno stanovništvo spavalo je u prostorima za stoku, te je stoga jasno da se uslovi u ‘Štali' nisu bitno razlikovali od općeg stanja Cerske", rekao je Lukes.

Sudija Lukes je dodao da, pri ocjeni izvedenih dokaza, Sud "nije bio stanju" uopće utvrditi pod čijom je komandom bio logor "Štala", te da li je u to doba na području Cerske postojala jedinstvena komanda.

"Jasno je da su neki svjedoci oslovljavali optuženog s ‘komandante', ali je jasno da su i druge tako oslovljavali. Sud ne može utvrditi ko je bio vrhovni komandant na području Cerske - ako je to neko i bio - u vrijeme relevantno za optužnicu", zaključio je Lukes.

Prema odluci Suda, troškovi postupka, kao i nužni izdaci optuženog Hodžića i njegovog branioca, padaju na teret budžetskih sredstava, dok se oštećeni upućuju na parnicu s imovinskopravnim zahtjevima.

Žalba na prvostepenu presudu moguća je u zakonskom roku od 15 dana nakon što presuda u pisanoj formi bude dostavljena stranama u postupku.

Hodžić je prvobitno bio optužen skupa s Veizom Bjelićem, bivšim pripadnikom TO-a Vlasenica, koji se teretio da je, kao čuvar u logoru "Štala", omogućavao maltretiranje zatvorenika te jednu osobu prisilio na seksualni odnos. Bjelić je priznao krivicu u martu 2008. i osuđen je na šest godina zatvora.

BIRN - Justice Report

Ažurirano Ponedjeljak, 29 Lipanj 2009 13:23