A A A
Utorak, 28 Rujan 2021
Ferid Hodžić: Status Suđenja PDF Ispis E-mail
Autor BIRN   
Ponedjeljak, 02 Ožujak 2009 10:42

Ferid HodzicSvjedok Odbrane kazao da Ferid Hodžić nije imao nikakvih nadležnosti nad vojnim snagama u Cerskoj.

Sejfudin Hodžić, “bivši pripadnik odjeljenja za odbranu Cerske”, kazao je da mu je poznato da je Ferid Hodžić bio komandant udruženog štaba u ovom mjestu, ali da nije imao “efektivnu kontrolu nad bilo kakvim vojnim snagama ili zarobljenicima”. Tužilaštvo BiH smatra da je Ferid Hodžić tokom 1992. i 1993. godine bio komandant Teritorijalne odbrane (TO) Vlasenica, sa komandnim mjestom u Cerskoj, zaselak Rovaši. U ovom mjestu se nalazio logor “Štala”, u kojem su držani civili i ratni zarobljenici srpske nacionalnosti.

Prema iskazu svjedoka Hodžića, u aprilu 1992. godine, nakon “pada Zvornika, Vlasenice i okolnih sela”, on je, skupa s porodicom i najvećim brojem nesrpskog stanovništva s tih područja, prebjegao na područje Cerske, gdje se tada našlo “preko 30.000 izbjeglica”. “Kada smo došli u Cersku, to područje je bilo preplavljeno, ljudi su spavali na krovovima štala. Mene su, kao vojno sposobnog, odveli ka udruženom štabu u selu Rovaši i tamo su me zadužili kao referenta za odbranu”, kazao je svjedok.

Prema njegovim riječima, Ferid Hodžić je u to vrijeme bio komandant udruženog štaba, ali je radio samo na jednoj akciji, kada je “oslobođen logor za Bošnjake na području Zvornika”, te da je nakon toga “marginaliziran”. Također je rekao da se, uprkos velikom broju izbjeglica, život u Cerskoj nastojao dovesti u red, pa su tako “izbjegli stručnjaci” formirali ratni sud, tužilaštva i mjesta za pritvor zatvorenika.

“Zatvor za zatvorenike iz vojnog suda zvao se ‘Štala’ a nalazio se u selu Rovaši, odmah do udruženog štaba. Sudija ratnog suda zvao se Ramiz Durić, i on je postavio i upravnika tog logora, Radifa Mujanovića, tako da vojska nije imala nikakve nadležnosti u tom pritvoru”, kazao je Hodžić. Prema iskazu svjedoka Hodžića, optuženi nije nikada imao “nikakve veze s pritvorenicima, jer je zatvor ‘Štala’ imao sopstvene čuvare”.

“Čuvari su imali pravilnik za ponašanje, a i svakodnevno je zatvorenicima donošena hrana. Toga se sjećam da sam gledao s prozora, bilo je jako teško to gledati kad sam bio gladan”, prisjetio se svjedok.

Naredno ročite zakazno je za 6. mart 2009. godine, kada će Tužilaštvo unakrsno ispitati ovog svjedoka.

 

Hodžić: Pozicija optuženog

Ferid Hodzic
Ferid Hodzic

12 januar 2009  Svjedok Odbrane negirao tvrdnju da je u periodu između maja 1992. i januara 1993. godine optuženi Hodžić obnašao dužnost komandanta Teritorijalne odbrane Vlasenica.

 

Drugog dana svjedočenja, Vahid Karavelić, svjedok Odbrane, govorio je o svojoj ulozi komandanta štaba Teritorijalne odbrane (TO) za regiju Tuzla tokom proljeća 1992., te kazao da “optuženi Hodžić od aprila 1992. godine nije imao nikakvu službenu ulogu u TO-u Vlasenica”. “Činjenica je da je Ferid Hodžić do rata bio komandant Patriotske lige u Vlasenici i komandant TO-a opštine Vlasenica. Međutim, nakon 8. aprila 1992. godine i donošenja odluke Predsjedništva BiH o ukidanju Patriotske lige, postavljani su novi komandanti opštinskih TO-a, a Hodžić nikada nije imenovan na tu funkciju”, pojasnio je Karavelić.

Tužilaštvo BiH smatra da je Ferid Hodžić tokom 1992. i 1993. godine bio komandant TO-a Vlasenica, sa komandnim mjestom u Cerskoj, zaselak Rovaši. U ovom mjestu se nalazio logor “Štala”, u kojem su držani civili i ratni zarobljenici srpske nacionalnosti. Direktno ispitivanje ovog svjedoka obavljeno je 12. decembra 2008. (http://www.bim.ba/bh/145/10/15502/), kada je rekao da je tokom 1992. i 1993. godine na području Cerske i Kamenice postojao “geto za Bošnjake”.


“Situacija u Cerskoj je bila jako teška, skoro nezamisliva, i tu je bilo niz samoimenovanih komandanata jer Glavni štab Armije BiH nije nikoga imenovao. Ukoliko je u takvoj situaciji Ferid Hodžić uradio nešto, on je to uradio samo iz želje za pomoći, uz dobre namjere s ciljem spasa civila na tom području”, kazao je Karavelić na današnjem ročištu.
Svjedok je dodao da se sa optuženim Hodžićem tokom ratnog perioda čuo “nekoliko puta”, putem radioamatera, kada mu se Hodžić obraćao “kao civil, u ime naroda Cerske”, uz apele za pomoć ovom području.

Odgovarajući na pitanja članova Sudskog vijeća Davida Rea i Carola Peralte, svjedok je dodao da mu je jako teško govoriti o planovima za odbranu Cerske i faktičkoj kontroli koju je mogao imati optuženi na terenu jer “tokom rata nije bilo oficijelno postavljenih ljudi i jedinica”. Asim Crnalić, Hodžićev branilac, usprotivio se načinu ispitivanja Sudskog vijeća kazavši da su sudije Peralta i Re “iznijeli tvrdnju da je u Cerskoj bila svakodnevna i uspješna odbrana”.

“Ovo je sud,invalidan sud i mi ovdje moramo iznaći istinu. Ja se ne plašim vaših primjedbi, jer mi imamo pravo postavljati pitanja”, pojasnio je sudija Carol Peralta.

Naredno ročište zakazano je za 23. januar 2009. godine.

  ----------------------------------------

Hodžić: Najteži vapaji

Ferid Hodzic
Ferid Hodzic

12 decembar 2008  Nakon više od dva mjeseca pauze zbog lošeg zdravstvenog stanja optuženog, suđenje Feridu Hodžiću nastavljeno saslušanjem svjedoka Odbrane.

Vahid Karavelić, bivši komandant štaba Teritorijalne odbrane (TO) za regiju Tuzla, kazao je kako je u periodu između aprila 1992. i marta 1993. godine, na području Cerske i Kamenice postojao “geto za Bošnjake”.

“Nakon napada srpskih snaga, pali su gradovi Bratunac, Vlasenica i Zvornik. Tako se Cerska našla u okruženju, a broj izbjeglica Bošnjaka bio je do pet puta veći od broja lokalnog stanovništva. Stanje je bilo tako teško da su nam se iz Cerske preko radioveza u glavni štab u Sarajevo svaki dan javljali s najtežim vapajima za pomoć i hranu”, kazao je Karavelić, svjedok Odbrane. Tužilaštvo BiH smatra da je Ferid Hodžić tokom 1992. i 1993. godine bio komandant Teritorijalne odbrane (TO) Vlasenica, sa komandnim mjestom u Cerskoj, zaselak Rovaši. U ovom mjestu se nalazio logor “Štala”, u kojem su držani civili i ratni zarobljenici srpske nacionalnosti.

Svjedok Karavelić je u sudnici kazao da poznaje optuženog Hodžića, s kojim je “prijateljski razgovarao” tokom 1993. godine, o “načinima pomoći civilima u Cerskoj”.

“Stanje u Cerskoj bilo je strašno teško, pa samim tim nisu postojali stalni lideri, nego su oni stalno smjenjivani. Što se tiče Hodžića, on sa vojničkog aspekta nije imao nikakvu službenu funkciju na području Cerske, jer nikada nije imenovan. Koliko znam, nikada nije bio niti član Ratnog predsjedništva ili štaba Vlasenice”, pojasnio je svjedok. Prema Karavelićevim riječima, Cerska je pala u martu 1993. godine, nakon napada Zvorničke brigade, kada je došlo do “masovnog rasula Bošnjaka” koji su bježali ka Kladnju i enklavi u Srebrenici.

Tužilaštvo će unakrsno ispitati ovog svjedoka na narednom ročištu, jer Odbrana nije blagovremeno najavila da će svjedok Karavelić biti saslušan na ovom ročištu.

Na ovom ročištu iskaz je trebao dati i svjedok Odbrane Sejfudin Hodžić, međutim njegovo saslušanje je odgođeno jer se optuženi Hodžić loše osjećao. Zbog lošeg zdravstvenog stanja optuženog suđenje je u više navrata odgađano. Tihomir Lukes, predsjedavajući Sudskog vijeća, na prošlom ročištu je obavijestio strane u postupku da je međunarodnoj sutkinji Elizabeth Marie Fahey istekao mandat, te da je na njeno mjesto došao sudija David Re.

Na ovom ročištu, sudija Re je postavio nekoliko pitanja tužiteljici Sanji Jukić, kako bi se “bolje upoznao s postupkom”. Re je želio znati da li Tužilaštvo dokazuje međunarodni ili unutrašnji sukob unutar BiH tokom ratnog perioda, te je želio objašnjenje “o aplikaciji 2. i 3. tačke Ženevske konvencije na unutrašnji sukob o kojem je riječ u optužnici”. Predsjedavajući Tihomir Lukes je prekinuo ovo ispitivanje kazavši da će se stranke u postupku o takvim pitanjima pozabaviti u završnim riječima.

Naredno ročište zakazno je za 12. januar 2009. godine.

  ----------------------------------------

Hodžić: Novi član Sudskog vijeća

Ferid Hodzic
Ferid Hodzic

10 novembar 2008  Sudsko vijeće će u novom sastavu zasjedati na suđenju Feridu Hodžiću, čiji je nastavak zakazan za 12. decembar.

Unatoč promjeni jednog člana Sudskog vijeća, dokazni postupak na suđenju Feridu Hodžiću nastavit će se 12. decembra, saslušanjem svjedoka Odbrane.

Nakon skoro dvomjesečnog prekida suđenja zbog lošeg zdravstvenog stanja optuženog, na statusnoj konferenciji Tihomir Lukes, predsjednik Sudskog vijeća, obavijestio je Tužilaštvo i Odbranu da je međunarodnoj sutkinji Elizabeth Marie Fahey istekao mandat, te da je na njeno mjesto došao također međunarodni sudija David Re.

Optužnica tereti Hodžića da je između 1992. i 1993. godine bio komandant Teritorijalne odbrane (TO) Vlasenica, i da je učestvovao u zločinima nad civilima i ratnim zarobljenicima srpske nacionalnosti u logoru “Štala” u Rovašima. Lukes je pak dodao kako misli da su “ispunjeni uvjeti za nastavak glavnog pretresa”, s čime su se složile obje strane, ističući da nema potrebe da se izvedeni dokazi ponovo izvode.

Prema odredbama Zakona o krivičnom postupku (ZKP) BiH, glavni pretres mora ponovo početi ukoliko je došlo do promjene sudije, ili ako je između dva ročišta proteklo više od 30 dana. U tim slučajevima, uz saglasnost svih strana, nije potrebno ponovo saslušavati svjedoke, već se mogu koristiti iskazi koje su dali na ranijem glavnom pretresu.

Asim Crnalić, branilac Ferida Hodžića, istakao je još jednom kako njegov branjenik zbog lošeg zdravstvenog stanja ne može pratiti suđenje, te je zatražio od Sudskog vijeća da izda naredbu za interdisciplinarno vještačenje. “Jednostavno ste izveli zaključak na osnovu informacija nekompetentnih ljudi. Ja tražim da se ovdje ne tumači proizvoljno, da se interdisciplinarno ocijeni moje psihofizičko stanje”, rekao je optuženi, te je nakon toga napustio sudnicu jer mu je pozlilo.

Vještak koji je pregledao Hodžića iznio je svoj nalaz na ročištu održanom 22. septembra, kada je rekao da je optuženom potrebna bajpas operacija.

Hodžić je u sudnici izjavio kako bi “radije umro” nego otišao na operaciju.Lukes je istakao da se optuženi nakon posljednjeg vještačenja više nije javljao doktorima, i od prošlog ročišta Sud nije nikako obavještavao o svom zdravstvenom stanju. “Mi smo odlučili da zakažemo glavni pretres. Vijeće je optuženom ostavilo da poduzima mjere i aktivnosti u cilju poboljšanja svog zdravstvenog stanja”, rekao je Lukes.

 ----------------------------------------

Hodžić: Odgoda na neodređeno vrijeme

22 septembar 2008 Nakon iskaza medicinskog vještaka, Sudsko vijeće odlučilo je glavni pretes protiv Ferida Hodžića odgoditi na neodređeno vrijeme.

 

 

Vještak Senad Pešto iznio je mišljenje prema kojem je Ferid Hodžić “iznimno rizičan pacijent, teškoga zdravstvenog stanja”, te je naložio hitno “obavljanje bajpas operacije srca”.

Ferid Hodžić je početkom juna 2008. godine imao srčani udar, nakon čega je hospitaliziran. Optužnica tereti Hodžića da je između 1992. i 1993 godine bio komandant Teritorijalne odbrane (TO) Vlasenica, te da je učestvovao u zločinima nad civilima i ratnim zarobljenicima srpske nacionalnosti u logoru “Štala” u Rovašima.

Vještak Pešto je objasnio da “nema alternative bajpas operaciji”, te da bi se ona trebala obaviti u Tuzli, gdje je Hodžić i do sada liječen, a da će operativni zahvat i postoperativni oporavak trajati “između tri i četiri sedmice”, nakon čega će optuženi biti u stanju da prati suđenje. Asim Crnalić, branilac optuženog, usprotivio se “forsiranju koje bi moglo dovesti do fatalnih posljedica”, i zatražio odgađanje ročišta na neodređeno vrijeme, što je Sudsko vijeće i prihvatilo.

Tihomir Lukes, predsjedavajući Sudskog vijeća, objasnio je da se odgoda čini u cilju “rasterećenja optuženog”, te da će nakon operativnog zahvata Vijeće “nanovo tražiti informaciju od vještaka o sposobnosti optuženog da prati suđenje”, kada će biti zakazano i naredno ročište.

 

Hodžić: Neophodni dodatni medicinski nalazi

05 septembar 2008  Optuženi Ferid Hodžić mora uraditi dodatne medicinske nalaze, koje će razmotriti vještaci kako bi se utvrdilo da li je sposoban pratiti nastavak suđenja.

 

 

Na statusnoj konferenciji Suda BiH zaključeno je da optuženi Ferid Hodžić treba otići liječniku kako bi se utvrdilo da li može uraditi nalaz koronografije, što je, prema mišljenju vještaka, neophodno da bi se utvrdilo da li je sposoban nastaviti pratiti suđenje.

Feridu Hodžiću se sudi za zločin protiv civila i ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti koji su bili zatvoreni u logoru "Štala" u naselju Rovaši, općina Vlasenica. Tužilaštvo BiH smatra da je u periodu od maja 1992. do 26. januara naredne godine, kada su zatvorenici bili u logoru, optuženi bio komandant Teritorijalne odbrane (TO) Vlasenica.

"Vještakinja Radojka Golijanin je na osnovu medicinske dokumentacije optuženog konstatovala da je neophodno uraditi nalaz koronografije i neuropsihijatrijski pregled, kako bi se utvrdilo da li je sposoban nastaviti suđenje", kazao je Tihomir Lukes, predsjedavajući Sudskog vijeća. Sud BiH je, kako je pojasnio Lukes, izdao naredbu za obavljanje medicinskog vještačenja neurologa, kojem bi optuženi trebao otići na pregled 9. septembra. Uz to, optuženom je naređeno da "da suglasnost" liječnicima da razmotre mogućnosti obavljanja koronografije. Odbrana je istakla da su porodični ljekari njenom branjeniku rekli da je koronografija u njegovom slučaju "životno opasan pregled" jer je imao srčani udar.

Hodžić je početkom juna 2008. godine imao srčani udar, nakon čega je hospitaliziran u Tuzli, a potom pušten na kućno liječenje. "Liječnik koji se brine za stanje optuženog nije imao radikalno stajalište kada je u pitanju obavljanje koronografije i smatra da bi taj pregled trebalo učiniti", kazao je branilac Asim Crnalić, dodavši da će se njegov branjenik u najkraćem roku podvrgnuti tom pregledu. Sud BiH je dao rok od osam dana da se uradi nalaz koronografije ukoliko lječnici odluče da je optuženi sposoban da to podnese.

Zbog zdravstvenog stanja optuženog, u nekoliko navrata suđenje je odgađano.

Prema zvaničnom rasporedu, nastavak suđenja bi trebao biti 22. septembra 2008. godine, a do tada bi se trebao uraditi koronografski pregled, kako bi vještaci mogli dati procjenu da li je optuženi sposoban pratiti suđenje.

 

Hodžić: Stanoviti problemi

28 avgust 2008  Sudsko vijeće naložilo hitan pregled zdravstvenog stanja optuženog kako bi se utvrdilo da li je sposoban pratiti suđenje.

Nakon što Ferid Hodžić nije izvršio dodatne pretrage kako bi se utvrdilo da li je sposoban pratiti suđenje, Sudsko vijeće je, zbog “stanovitih problema u održavanju ročišta”, naložilo timu vještaka da izvrši hitan pregled optuženog. “S obzirom da optuženi ne čini ništa u vezi sa svojim zdravstvenim stanjem, Sudsko vijeće će angažovati tim vještaka koji će izvršiti pregled Hodžića, te medicinske dokumentacije, kako bi se mogli izjasniti o njegovoj sposobnosti da prisustvuje suđenju”, kazao je Tihomir Lukes, predsjedavajući Sudskog vijeća.

Ferid Hodžić je početkom juna 2008. godine imao srčani udar, nakon čega je hospitaliziran u bolnici u Tuzli, a potom pušten na kućno liječenje. Zbog njegovog teškog zdravstvenog stanja, u nekoliko navrata ročišta su odgađana. Tužilaštvo Hodžića tereti da je od maja 1992. do 26. januara naredne godine bio komandant Teritorijalne odbrane (TO) Vlasenica, te da je učestvovao u zločinima nad civilima i ratnim zarobljenicima srpske nacionalnosti u logoru “Štala” u Rovašima.

Tim vještaka koji je ranije angažovalo Sudsko vijeće je, na osnovu medicinske dokumentacije, zaključio da je Hodžiću neophodno “strogo mirovanje i uzimanje terapije”, zbog čega nije sposoban za suđenje.

Isti tim je preporučio obavljanje koronografije srca po “hitnom stepenu prioriteta” početkom augusta 2008. godine, ali do sada, kako je istakao Lukes, to nije učinjeno. “Prije 24 dana ljekar je preporučio obavljanje koronografije, i do sada to nije obavljeno. Mi želimo da mu se pruži sva medicinska pomoć”, istakao je Lukes. Kako je istakao Asim Crnalić, advokat optuženog, Hodžić trenutno nije u mogućnosti da obavi koronografiju iz straha da bi pregled mogao dovesti do “smrtnih posljedica po njega”, te je dodao da je “nezvanično saznao” da je optuženom dijagnosticiran posttraumatski stresni poremećaj (PTSP).

Naredno ročište zakazano je za 2. septembar 2008. ukoliko do tada tim vještaka Sudskog vijeća obavi zdravstveni pregled optuženog.

 

Hodžić: Nesposoban za nastavak suđenja

18 avgust 2008  Tim ljekara smatra da Ferid Hodžić nije sposoban pratiti suđenje. Tim medicinskih vještaka je, na zahtjev Suda BiH, ocijenio da Ferid Hodžić nije sposoban pratiti tok suđenja “zbog potreba liječenja i mirovanja”.

Hodžić je 8. juna ove godine imao srčani udar, nakon čega je hospitaliziran u bolnici u Tuzli.

Nalaz vještaka bazirao se na preporuci Centra za urgentnu medicinu Tuzla, u kojem se Hodžiću nalaže strogo mirovanje, i preporučuje obavljanje koronografije srca po hitnom postupku.

S obzirom na to da je vještački nalaz datiran 5. augusta, Sudsko vijeće je zahtijevalo od Asima Crnalića, advokata optuženog, da do kraja radnog dana utvrdi da li je Hodžić već obavio pregled koronografije, i ukoliko nije, da to uradi u iduća tri dana i nalaz dostavi Sudu BiH. Optužnica tereti Ferida Hodžića za ratne zločine protiv Srba civila i ratnih zarobljenika počinjene u zatvoru “Štala” blizu Vlasenice. Hodžić je u periodu relevantnom za optužnicu, u svojstvu komandanta Teritorijalne odbrane općine Vlasenica, naredio zarobljavanje civila i pripadnika vojske tadašnje Srpske Republike Bosne i Hercegovine.

Predsjedavajući Sudskog vijeća Tihomir Lukes naložio je Crnaliću da na iduće saslušanje, 28. augusta 2008. godine, donese nalaz koronografije kako bi se mogao poslati medicinskim vještacima, koji će donijeti konačnu odluku o sposobnosti optuženog da prati suđenje.


Suđenje je počelo u martu ove godine, a u toku je iznošenje dokaza Odbrane.

 

Hodžić: Odgođen nastavak suđenja

14 juli 2008  Zbog lošeg zdravstvenog stanja optuženog i dalje neizvjestan nastavak suđenja za zločin počinjen u zaseoku Rovaši.

Sud BiH je nastavak suđenja Feridu Hodžiću odgodio do 18. augusta, do kada će tim vještaka medicinske struke napraviti nalaz i dati mišljenje o sposobnosti optuženog da prisustvuje i prati suđenje. Hodžić je, prema ranije iznijetim informacijama, imao srčani udar 8. juna 2008. godine, nakon čega je bio hospitaliziran u bolnici u Tuzli.

Tužilaštvo BiH ga tereti da je tokom 1992. i 1993. godine, kao komandant Teritorijalne odbrane Vlasenica, učestvovao u zatvaranju, psihičkom i fizičkom zlostavljanju civila i ratnih zarobljenika u zatvoru “Štala”, zaselak Rovaši. “Imamo informacije da se optuženi ne smije izlagati stresnim situacijama, ali da bismo provjerili u kojoj mjeri to može uticati na optuženog, zatražili smo da tim vještaka uradi nalaz i mišljenje”, kazao je Tihomir Lukes, predsjedavajući Sudskog vijeća.

Advokat Asim Crnalić je kazao da je razgovarao sa svojim branjenikom i da je “primijetio” da je jako loše. “Od prošlog suđenja 23. juna optuženi je dva puta hospitaliziran. Vrlo teško govori i diše, i ne vjerujem da će biti sposoban da nastavi pratiti suđenje”, kazao je Crnalić.

Hodžić je još na ročištu 23. maja napustio sudnicu nakon što je Vijeću rekao da se osjeća loše. Suđenje je počelo 12. marta ove godine, a u toku je izvođenje dokaza Odbrane.

 

Hodžić: Optuženi u bolnici

23 juni 2008  Zbog bolesti optuženog Ferida Hodžića, suđenje za zločine počinjene na području Vlasenice odgođeno do daljnjeg.

Nastavak suđenja Feridu Hodžiću za zločine počinjene nad Srbima u zatvoru “Štala”, općina Vlasenica, odgođeno je na neodređeno vrijeme jer se optuženi, zbog srčanog udara, od 8. juna 2008. godine nalazi u bolnici u Tuzli. “Razgovarao sam sa dva doktora i rekli su da se moj branjenik nalazi u ozbiljnom stanju, te da ne znaju kada bi mogao biti sposoban za suđenje”, istakao je Asim Crnalić, advokat optuženog.

Tužilaštvo BiH Hodžića tereti da je tokom 1992. i 1993. godine, kao komandant Teritorijalne odbrane Vlasenica, učestvovao u zatvaranju, te psihičkom i fizičkom zlostavljanju civila i ratnih zarobljenika u zatvoru “Štala” u zaseoku Rovaši. Hodžićeva Odbrana je istakla da će do 14. jula Sudskom vijeću dostaviti medicinsku dokumentaciju kako bi se utvrdilo da li je optuženi sposoban pratiti nastavak suđenja.

Sud BiH je optužnicu protiv Hodžića potvrdio u januaru 2008. godine, nakon čega se optuženi izjasnio da se ne osjeća krivim. Istom optužnicom Tužilaštvo BiH je za zločine počinjene u zatvoru “Štala” teretilo i Veiza Bjelića, koji je u martu 2008. priznao krivicu, te je osuđen na šest godina zatvora.

Tužilaštvo BiH okončalo je izvođenje dokaza protiv Ferida Hodžića u maju ove godine. U toku je izvođenje dokaza Odbrane.

 

 

 

Ažurirano Ponedjeljak, 02 Ožujak 2009 11:08