A A A
Ponedjeljak, 15 Kolovoz 2022
Obiljezavanje Stradanja u Logoru Susica PDF Ispis E-mail
Autor Dževad Bektasević   
Petak, 03 Listopad 2008 06:46

OBILJEŽAVANJE 16-E GODIŠNJICE STRADANJA BOŠNJAKA
U LOGORU SUŠICA – VLASENICA


Okupacijom Vlasenice od strane pripadnika JNA (Novosadski korpus) i paravojnih formacija, pristupilo se realizaciji zločinačke ideje etničkog čišćenja.
Prva pojedinačna privođenja i hapšenja vlaseničkih Bošnjaka i torture mučenja nad njima, izvršioci zločina obavljaju u stanici milicije Vlasenica.

Približno krajem maja ili početkom juna 1992. godine okupacione snage osnovale su logor ''Sušica'', najveći logor u Vlasenici. Kroz logor ''Sušica'' u junu i julu 1992. godine prošlo je stotine ljudi, žena i djece, uglavnom sa područja općine Vlasenica, ali i zatočenika sa područja općina: Bratunac,Srebrenica, Zvornik, Kalesija, Šekovići, Han-Pijesak, Rogatica, Foča, Višegrad i drugih, tako da je „Sušica“ imao karakter regionalnog logora.

Logor ''Sušica'' fomiran je u objektima nekadašnjeg magacina TO Vlasenica i bio je na kilometar udaljenosti od gradskog jezgra. Žene, djeca i muškaraci bili su u istoj prostoriji. S tim, što su žene i djeca bili u jednom, a muškarci u drugom dijelu prostorije. Među zatočenim bilo je i beba od 3-4 mjeseca i staraca preko 70 godina. Boravak u logoru je bio bez hrane i katastrofalnih higijenskih uslova.

Prilikom etničkih čišćenja, svakodnevno su dovođeni novi zatočenici. Vani su ih tukli, pa onda ubacivali u hangar. Iz logora izvodili grupe zatočenika, te ih mučili i tukli ispred zgrade hangara, neke bi i likvidirali odmah tu, a neke su odvodili izvan logora i oni se nikad nisu vraćali. Mnoge od zatočenih žena bile su podvrgavane seksualnom zlostavljanju i silovanju. Logorski stražari, koje su sačinjavali pripadnici lokalne policije i vojske, ali i pripadnici drugih paravojnih formacija, često su noću izvodili žene iz hangara.

Kroz logor ''Sušica'' od kraja maja do kraja septembra 1992. godine prošlo je 8.000 Bošnjaka. Tokom juna i jula mjeseca u ovom logoru je u svakom trenutku bilo između 300 i 500 zatočenih.
Prema podacima Crvenog križa u logoru ''Sušica'' ubijeno je 1.617 Bošnjaka u
pojedinačnim i masovnim likvidacijama.


Jedan broj muškaraca iz logora ''Sušica'' upućen je u logor ''Batkovići'' kod Bijeljine, a dio zatočenih žena, djece i muškaraca, odveden je na ''Pelemiš'' kod Kladnja. Prema svjedočenjima preživjelih, na ''Pelemišu'' su žrtve podvrgavane raznim mučenjima i likvidacijama nezamislivih zdravom ljudskom umu.

Bilans etničkog čišćenja i genocida u Vlasenici je oko 3.000 ubijenih Bošnjaka, od toga čak 265 djece. Prema podacima Crvenog križa, logor ''Sušica'' je bio stanica na putu smrti za 1.617 Bošnjaka. Jedan broj Vlaseničana prebjegao je u Srebrenicu, a prilikom njenog pada 1995. godine stradalo je, ili se još vode kao nestali, 863 Bošnjaka Vlasenice.
Broj protjeranih Vlaseničana Bošnjaka je blizu 16.000.

Svih 25 vjerskih objekata, džamije, mesdžidi, mektebi i drugi objekti koji su pripadali Islamskoj zajednici, srušeni su u prvim mjesecima agresije.
Gradska Hajrija džamija srušena je 19. avgusta 1992. godine kada je punila 100 godina od svog podizanja. Mezarja su porušena i sravnjena buldožerima a na istom lokalitetu zasađene su sadnice borova . Srušena je Musa-pašina džamija u Novoj Kasabi koja je izgrađena u 16. stoljeću, te džamije u Konjević Polju, Cerskoj i Rovašima.

Ovogodišnje centralno obilježavanje stradanja Bošnjaka u logoru „Sušica“ obavit će se 07. oktobra 2008. godine u Vlasenici.

ODBOR ZA OBILJEŽAVANJE 16-e GODIŠNJICE STRADANJA
BOŠNJAKA U LOGORU ' S U Š I C A'  -VLASENICA
Broj :   03-16/08
Datum : 29.09.2008.godine


V L A S E N I C A
 
PREDMET:  Program obilježavanja manifestacije - '16-e godišnjice stradanja Bošnjaka u logoru Sušica u Vlasenici'
 
- 11:30 - Okupljanje djela učesnika I gostiju naprostoru ispred džamije 'Hajrija' ;
 - 12:00 - Klanjanje tevhida stradalim žrtvama logora'Sušica' - Hajrija džamija Vlasenica ;
 - 12:45 - Doček gostiju Udruženja 'Žene u crnom' izRepublike Srbije;
 - 13:00  - Formiranje povorke učesnika ispredDžamije 'Hajrija' i kretanje šetnjom do
               lokacije logora 'Sušica';
 - 13:30 - Polaganje cvijeća i učenje fatihe žrtvama nalokaciji postojanja logora ;
 - 13:45 - Dokumentovana prezentacija 'IstraživačkoDokumentacionog Centra'  o stradanju Bošnjaka Vlasenice- g-din Mirsad Tokača ;
 - 14:30 - Prigodna obraćanja organizatora i gostiju ;
 - 14:45 - Posjeta memorijalnom kompleksu 'Šehidskomezarje Rakita' ;
 - 15:30 - Zatvaranje manifestacije.
 
 08.10.2008
-11:00 Press za novinare -Teatar Kabare Tuzla
-17:00 Pozorišna predstava DAH TEATRA izBeograda'Ženska strana rata'- Teatar Kabare Tuzla
-18:00 Okrugli sto- TKT
 
Učešće u obilježavanju manifestacije do sada su potvrdiliMuftija Tuzlanski Husein ef. Kavazović, Mirsad Tokača, predstavnici Udruženjalogoraša BiH, predstavnice Udruženja 'Žene u crnom' , članiceUdruženja 'Žene Srebrenice', predstavnici raznih nivoa vlasti.[http://photos-353.ll.facebook.com/photos-ll-sf2p/v362/31/29/1187389353/n1187389353_30144701_4395.jpg]
 
Organizovan prevoz autobusima
Tuzla -Vlasenica-Tuzla 09:00h parking Pinga
Sarajevo- Vlasenica- Sarajevo 09:00h ispred Vijećnice
 
 
PREDSJEDNIK ODBORA
Dževad Bektasević

Ažurirano Petak, 03 Listopad 2008 07:08