A A A
Utorak, 28 Rujan 2021
Potpisam Sporazum - 1 Korak Blizi Evropi PDF Ispis E-mail
Autor 24 Sata.info   
Utorak, 17 Lipanj 2008 14:29

24SI - Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske potpisan je danas u Luksemburgu. Time je naša zemlja stupila u prvi ugovorni odnos sa Evropskom unijom i dobila status potencijalnog kandidata za članstvo.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić, evropski komesar za proširenje Olli Rehn i ministar vanjskih poslova Slovenije Dimitrij Rupel, čija zemlja predsjedava EU-om, u prisustvu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Harisa Silajdžića, ministra vanjskih poslova BiH Svena Alkalaja i EU-ovog visokog predstavnika za zajedničku sigurnosnu i vanjsku politiku Javiera Solane, potpisali su u Luxembourgu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU-a.

Sporazum je potpisan na neodređeno vrijeme sa ciljem doprinosa ekonomskoj i političkoj stabilnosti Bosne i Hercegovine. Sklapanjem Sporazuma, BiH će zahvaljujući evolutivnoj klauzuli potvrditi status zemlje potencijalnog kandidata. SSP na odgovarajući način uređuje odnose Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom u sva tri stuba Unije (Evropska zajednica, ekonomske politike i zajedničko tržište, zatim zajednička vanjska i sigurnosna politika, te pravosuđe i unutrašnji poslovi).
 

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sastoji se od 10 poglavlja. To su opšta načela, politički dijalog, regionalna saradnja, slobodno kretanje robe, kretanje radnika, poslovni planovi, pružanje usluga, kapital, usklađivanje prava, provedba prava i pravila tržišnog takmičenja, pravosuđe i unutrašnji poslovi, oblici saradnje, finansijska saradnja, te na kraju institucionalne, opšte i završne odredbe.

Potpisivanjem Sporazuma BiH počinje da otvara svoje tržište, odnosno da smanjuje i ukida carine na dogovorene grupe proizvoda. Prije svega, ukidanje carina u najbržem vremenskom roku je predviđeno za sirovine iz Evropske unije za kojim postoji potreba u BiH i drugim proizvodima gdje BiH nema mogućnost daljneg razvoja. Najveći stepen zaštite će zadržati određeni poljoprivredni proizvodi, a neki će čak biti zaštićeni i nakon isteka prelaznog perioda od šest godina.

S obzirom na to da je sporazum mješovitog karaktera, da bi stupio na snagu u potpunosti mora biti ratifikovan u svim parlamentima zemalja članica, Evropskom parlamentu i Parlamentarnoj skupštini BiH. Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH je stupila u prvi ugovorni odnos sa Evropskom unijom. Zadatak BiH je da provede dogovorene odredbe iz Sporazuma i da nastavi sa svojim aktivnostima i ispunjavanju kriterija za punopravno članstvo.

(rtvfbih.ba)