A A A
Subota, 25 Rujan 2021
Oglas za kupovinu Stanova PDF Ispis E-mail
Autor Sanel Babic   
Ponedjeljak, 17 Rujan 2007 17:38
 Na osnovu člana 5. stav 1. tačke e.

Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. glasnik BiH br. 49/04 i 19/05)
i Odluke Načelnika opštine Vlasenica
broj: 02/1-013-1190/07, od 12.09.2007. godine,

Prvostepena stambena komisija za zbrinjavanje porodica poginulih boraca i RVI , objavljuje

OGLAS ZA KUPOVINU STAMBENIH JEDINICA (STANOVA)

Administrativna služba opštine Vlasenica kupuje na području grada Vlasenica odreñen broj stambenih jedinica (stanova) za zbrinjavanje porodica poginulih boraca i RVI od I-IV kategorije.

Uslovi za kupovinu:
- da su vlasništvo pravnog ili fizičkog lica 1/1;
- da su odmah useljivi;
- da se nalaze u stambenim zgradama;
- da su veličine 20-40 m².

Uz ponudu ponuñač je dužan priložiti:
- dokaz o vlasništvu;
- dokaz da ponuñeni stan nije opterećen hipotekom;
- postavljeni zahtjev u pogledu cijene, uslova plaćanja;
- rok useljenja u stan.

Ponude ponuñača stanova biće vrednovane na bazi cijene, uslova za stanovanje i roka useljenja.

Ponude se dostavljaju lično u Šalter sali opštine Vlasenica ili na adresu:
Opština Vlasenica,
Svetosavska 14,
75440 Vlasenica,

sa naznakom „Prijava na oglas za kupovinu stanova“.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Informacije se mogu dobiti svakog radnog dana na telefon: 056/710 081

(kontakt osoba Pavle Bunijevac).

Broj:02/1-013-1190-1/07
Datum: 17.09.2007.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Pavle Bunijevac