A A A
Petak, 17 Rujan 2021
Izborni Rezultati (Nepotvrdzeni) PDF Ispis E-mail
Autor Sanel Babic   
Utorak, 03 Listopad 2006 12:16
OIK/OIP djelimièni preliminarni rezultati glasanja sa redovnih biraèkih mjesta na dan 05.10.2006. do 17:00 h


PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
(Preliminarni Rezultati 860.007 glasova)
BOŠNJAÈKI ÈLAN PREDSJEDNIŠTVA
SILAJD®IÆ HARIS
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
350.520 62,80% Èlan

HRVATSKI ÈLAN PREDSJEDNIŠTVA
KOMŠIÆ ®ELJKO
SDP -
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE - SOCIJALDEMOKRATI BIH 116.062 39,56% Èlan

SRPSKI ÈLAN PREDSJEDNIŠTVA
RADMANOVIÆ NEBOJŠA
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK 287.675 53,26% Èlan

ZASTUPNIÈKI/PREDSTAVNIÈKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
Federacija BiH
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 217.961 25,54 % 8 7 1
RS:
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK 259.508 48,83 %

ZASTUPNIÈKI/PREDSTAVNIÈKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 218.365 25,45 % 28 23 5

PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI REPUBLIKE SRPSKE
JELIÆ MILAN
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK 271.022 48,87% Predsjednik
OSMANOVIÆ ADIL
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 22.444 4,05% Potpredsjednik
ÈORDAŠ DAVOR
HRVATSKA KOALICIJA ZA JEDNAKOPRAVNOST NHI-HDZ-HSP Ð. J.-HNZ 4.598 0,83% Potpredsjednik


NARODNA SKUPŠTINA RS
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK 244.251 43,29 % 41 32 9

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
(Preliminatni Rezultati 702 500 glasova)

BOŠNJAÈKI ÈLAN PREDSJEDNIŠTVA
1 ALIBEGOVIÆ BEŠÃ†O
BEŠÃ†O ALIBEGOVIÆ-NEZAVISNI KANDIDAT 2.670 0,48%
2 ®IGIÆ ADIL
ADIL ®IGIÆ-NEZAVISNI KANDIDAT 1.245 0,22%
3 ÈENGIÆ MUHAMED
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK 4.466 0,80%
4 SILAJD®IÆ HARIS
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 350.520 62,80% Èlan

5 TIHIÆ SULEJMAN
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 153.683 27,53%
6 AJANOVIÆ MIRNES
PATRIOTSKI BLOK BOSS - SDU BIH 45.608 8,17%
 

HRVATSKI ÈLAN PREDSJEDNIŠTVA
1 JAVOR - KORJENIÆ IRENA
IRENA JAVOR - KORJENIÆ-NEZAVISNI KANDIDAT 2.143 0,73%
2 JOVIÆ IVO MIRO
HDZ-HRVATSKA KOALICIJA -HNZ 76.681 26,14%
3 IVANKOVIÆ - LIJANOVIÆ MLADEN
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK 24.822 8,46%
4 JURIŠIÆ ZVONKO
HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE - ÐAPIÆ - DR. JURIŠIÆ 20.350 6,94%
5 KOMŠIÆ ®ELJKO
SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE - SOCIJALDEMOKRATI BIH 116.062 39,56% Èlan

6 LJUBIÆ BO®O
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO 53.325 18,18%SRPSKI ÈLAN PREDSJEDNIŠTVA
1 RADMANOVIÆ NEBOJŠA
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK 287.675 53,26% Èlan
2 BOSIÆ MLADEN
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA 130.824 24,22%
3 BAKIÆ RANKO
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK 18.302 3,39%
4 RISTIÆ BRANISLAV
BRANISLAV RISTIÆ-NEZAVISNI KANDIDAT 2.143 0,40%
5 UDOVIÈIÆ SVJETLANA
SVJETLANA UDOVIÈIÆ-NEZAVISNI KANDIDAT 2.847 0,53%
6 JOVIÈIÆ JUGOSLAV
SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE - SOCIJALDEMOKRATI BIH 22.245 4,12%
7 AVDALOVIÆ SNE®ANA
SNE®ANA AVDALOVIÆ-NEZAVISNI KANDIDAT 2.753 0,51%
8 KANJERIÆ RADISLAV
SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ BIJELJINA 19.849 3,67%
9 DRAGIÈEVIÆ SLAVKO
PATRIOTSKI BLOK BOSS - SDU BIH 10.410 1,93%
10 TEŠANOVIÆ ZORAN
PDP RS - PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA REPUBLIKE SRPSKE 26.818 4,96%
11 ÐURIÆ NEÐO
DEPOS-DEMOKRATSKI POKRET SRPSKE 16.307 3,02%


ZASTUPNIÈKI/PREDSTAVNIÈKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE

Federacija BiH

1. 090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 217.961 25,54 % 8 7 1
2. 004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 196.230 22,99 % 7 6 1
3. 008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE - SOCIJALDEMOKRATI BIH 131.450 15,40 % 5 4 1
4. 827 HDZ-HRVATSKA KOALICIJA -HNZ 68.188 7,99 % 3 2 1
5. 824 HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO (HDZ 1990 HZ-HSS-HKDU-HDU-DEMOKRŠÃ†ANI) 52.095 6,10 % 2 1 1
6. 001 BOSANSKOHERCEGOVAÈKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIÆ 37.608 4,41 % 1 1
7. 502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK 27.487 3,22 % 1 1
8. 823 PATRIOTSKI BLOK BOSS - SDU BIH 23.605 2,77 %
9. 825 HSP ÐAPIÆ-JURIŠIÆ I NHI-KOALICIJA ZA JEDNAKOPRAVNOST 19.486 2,28 %
10. 028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH 16.221 1,90 % 1 1
11. 513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BIH 11.790 1,38 %
12. 455 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE 8.337 0,98 %
13. 768 POLITIÈKI POKRET MLADIH BIH 7.713 0,90 %
14. 515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK 7.265 0,85 %
15. 766 POKRET ZA PROMJENE BOSNE I HERCEGOVINE 6.091 0,71 %
16. 731 EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5 5.053 0,59 %
17. 020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE 4.322 0,51 %
18. 773 NARODNA BOŠNJAÈKA STRANKA 3.848 0,45 %
19. 032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH 3.475 0,41 %
20. 074 SP-SOCIJALISTIÈKA PARTIJA 1.752 0,21 %
21. 762 BH-SLOBODNI DEMOKRATI 1.657 0,19 %
22. 370 KONGRESNA NARODNA STRANKA ZAŠTITE PRAVA BORACA I GRAÐANA - PRAVDE I MORALA BIH 1.013 0,12 %
23. 520 BOSANSKO PODRINJSKA NARODNA STRANKA 493 0,06 %
24. 461 DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ-DNS 232 0,03 %

RS:

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Mandati Direktni Kompenz.

1. 515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK 262.203 46,92 % 7 6 1
2. 018 SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA 108.724 19,46 % 3 3
3. 440 PDP RS - PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA REPUBLIKE SRPSKE 28.410 5,08 % 1 1
4. 004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 23.257 4,16 % 1 1
5. 090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 20.514 3,67 % 1 1
6. 461 DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ-DNS 19.868 3,56 % 1 1
7. 016 SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE 15.806 2,83 %
8. 732 SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ BIJELJINA 14.714 2,63 %
9. 074 SP-SOCIJALISTIÈKA PARTIJA 12.579 2,25 %
10. 826 PENZIONERSKA STRANKA RS I NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA 12.340 2,21 %
11. 008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE - SOCIJALDEMOKRATI BIH 11.822 2,12 %
12. 772 DEPOS-DEMOKRATSKI POKRET SRPSKE 7.807 1,40 %
13. 502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK 5.533 0,99 %
14. 825 HSP ÐAPIÆ-JURIŠIÆ I NHI-KOALICIJA ZA JEDNAKOPRAVNOST 4.929 0,88 %
15. 760 NOVA SNAGA SRPSKE 2.712 0,49 %
16. 575 DSS-DEMOKRATSKA STRANKA SRPSKE 2.350 0,42 %
17. 827 HDZ-HRVATSKA KOALICIJA -HNZ 1.145 0,20 %
18. 001 BOSANSKOHERCEGOVAÈKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIÆ 866 0,15 %
19. 768 POLITIÈKI POKRET MLADIH BIH 800 0,14 %
20. 824 HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO (HDZ 1990 HZ-HSS-HKDU-HDU-DEMOKRŠÃ†ANI) 591 0,11 %
21. 731 EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5 519 0,09 %
22. 020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE 400 0,07 %
23. 370 KONGRESNA NARODNA STRANKA ZAŠTITE PRAVA BORACA I GRAÐANA - PRAVDE I MORALA BIH 369 0,07 %
24. 028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH 321 0,06 %
25. 823 PATRIOTSKI BLOK BOSS - SDU BIH 162 0,03 %
26. 520 BOSANSKO PODRINJSKA NARODNA STRANKA 73 0,01 %


ZASTUPNIÈKI/PREDSTAVNIÈKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Mandati Direktni Kompenz.

1. 090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 218.365 25,45 % 28 23 5
2. 004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 190.148 22,16 % 24 19 5
3. 008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE - SOCIJALDEMOKRATI BIH 130.204 15,17 % 17 13 4
4. 828 HDZ-HRVATSKA KOALICIJA-HNZ,HSP 64.906 7,56 % 8 7 1
5. 824 HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO (HDZ 1990 HZ-HSS-HKDU-HDU-DEMOKRŠÃ†ANI) 54.210 6,32 % 7 5 2
6. 001 BOSANSKOHERCEGOVAÈKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIÆ 35.223 4,10 % 4 1 3
7. 823 PATRIOTSKI BLOK BOSS - SDU BIH 27.200 3,17 % 3 1 2
8. 502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK 27.132 3,16 % 3 3
9. 825 HSP ÐAPIÆ-JURIŠIÆ I NHI-KOALICIJA ZA JEDNAKOPRAVNOST 21.152 2,46 % 1 1
10. 028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH 16.014 1,87 % 2 2
11. 513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BIH 12.660 1,48 %
12. 515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK 12.564 1,46 % 1 1
13. 455 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE 7.622 0,89 %
14. 766 POKRET ZA PROMJENE BOSNE I HERCEGOVINE 7.157 0,83 %
15. 768 POLITIÈKI POKRET MLADIH BIH 6.310 0,74 %
16. 731 EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5 6.310 0,74 %
17. 020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE 5.027 0,59 %
18. 773 NARODNA BOŠNJAÈKA STRANKA 4.346 0,51 %
19. 032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH 3.527 0,41 %
20. 721 ZELENI BOSNE I HERCEGOVINE- ZELENI BiH 1.918 0,22 %
21. 762 BH-SLOBODNI DEMOKRATI 1.376 0,16 %
22. 022 BOSANSKOHERCEGOVAÈKA STRANKA PRAVA 1.332 0,16 %
23. 370 KONGRESNA NARODNA STRANKA ZAŠTITE PRAVA BORACA I GRAÐANA - PRAVDE I MORALA BIH 979 0,11 %
24. 074 SP-SOCIJALISTIÈKA PARTIJA 902 0,11 %
25. 520 BOSANSKO PODRINJSKA NARODNA STRANKA 826 0,10 %
26. 440 PDP RS - PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA REPUBLIKE SRPSKE 530 0,06 %
27. 461 DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ-DNS 165 0,02 %


PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI REPUBLIKE SRPSKE

1 KRNDELJ IVAN
HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO (HDZ 1990 HZ-HSS-HKDU-HDU-DEMOKRŠÃ†ANI) 3.270 0,59%
2 FEJZIÆ ŠABAN
KONGRESNA NARODNA STRANKA ZAŠTITE PRAVA BORACA I GRAÐANA - PRAVDE I MORALA BIH 2.156 0,39%
3 JELIÆ MILAN
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK 271.022 48,87% Predsjednik

4 ÈAVIÆ DRAGAN
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA 163.041 29,40%
5 GREBENAREVIÆ ®ELJKO
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK 4.465 0,81%
6 MAHMUTOVIÆ MIRSAD
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 18.744 3,38%
7 MEHOLJIÆ HAKIJA
SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE - SOCIJALDEMOKRATI BIH 11.292 2,04%
8 ÈORDAŠ DAVOR
HRVATSKA KOALICIJA ZA JEDNAKOPRAVNOST NHI-HDZ-HSP Ð. J.-HNZ 4.598 0,83% Potpredsjednik

9 DAVIDOVIÆ ÐURAÐ
SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ BIJELJINA 14.852 2,68%
10 LAZAREVIÆ NIKOLA
EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5 1.686 0,30%
11 OSMANOVIÆ ADIL
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 22.444 4,05% Potpredsjednik

12 NAGRADIÆ SLOBODAN
PDP RS - PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA REPUBLIKE SRPSKE 19.623 3,54%
13 KRSTIÆ DRAGAN
NOVA SNAGA SRPSKE 3.380 0,61%
14 MRGAN DRAGAN
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH 337 0,06%
15 KARARIÆ FATIMA
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH 971 0,18%
16 BUKEJLOVIÆ PERO
DEPOS-DEMOKRATSKI POKRET SRPSKE 12.690 2,29%NARODNA SKUPŠTINA RS

Šifra Naziv stranke Broj glasova % Mandati Direktni Kompenz.

1. 515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK 244.251 43,29 % 41 32 9
2. 018 SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA 103.240 18,30 % 17 13 4
3. 440 PDP RS - PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA REPUBLIKE SRPSKE 38.681 6,86 % 8 6 2
4. 461 DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ-DNS 22.780 4,04 % 4 3 1
5. 004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 22.642 4,01 % 4 1 3
6. 074 SP-SOCIJALISTIÈKA PARTIJA 20.031 3,55 % 3 3
7. 090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 19.137 3,39 % 3 1 2
8. 016 SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE 16.454 2,92 % 2 2
9. 008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE - SOCIJALDEMOKRATI BIH 14.079 2,50 % 1 1
10. 826 PENZIONERSKA STRANKA RS I NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA 14.055 2,49 %
11. 732 SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ BIJELJINA 12.717 2,25 %
12. 772 DEPOS-DEMOKRATSKI POKRET SRPSKE 10.058 1,78 %
13. 502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK 6.833 1,21 %
14. 829 HRVATSKA KOALICIJA ZA JEDNAKOPRAVNOST NHI-HDZ-HSP Ð. J.-HNZ 4.978 0,88 %
15. 575 DSS-DEMOKRATSKA STRANKA SRPSKE 4.232 0,75 %
16. 760 NOVA SNAGA SRPSKE 3.119 0,55 %
17. 761 NEZAVISNA DEMOKRATSKA STRANKA 2.683 0,48 %
18. 824 HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO (HDZ 1990 HZ-HSS-HKDU-HDU-DEMOKRŠÃ†ANI) 950 0,17 %
19. 001 BOSANSKOHERCEGOVAÈKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIÆ 759 0,13 %
20. 759 DR. MIHAJLO TOVIRAC-NEZAVISNI KANDIDAT 531 0,09 %
21. 823 PATRIOTSKI BLOK BOSS - SDU BIH 455 0,08 %
22. 731 EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5 432 0,08 %
23. 768 POLITIÈKI POKRET MLADIH BIH 419 0,07 %
24. 028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH 225 0,04 %
25. 520 BOSANSKO PODRINJSKA NARODNA STRANKA 163 0,03 %
26. 370 KONGRESNA NARODNA STRANKA ZAŠTITE PRAVA BORACA I GRAÐANA - PRAVDE I MORALA BIH 102 0,02 %
27. 721 ZELENI BOSNE I HERCEGOVINE- ZELENI BiH 85 0,02 %
28. 762 BH-SLOBODNI DEMOKRATI 62 0,01 %
29. 020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE 27 0,00 %
30. 780 SAŠA ILIÆ-NEZAVISNI KANDIDAT 20 0,00 %IZBORNE JEDINICE

FBiH

201 - KANTON 1
30 ZASTUPNIKA / PREDSTAVNIKA

202 - KANTON 2
21 ZASTUPNIKA / PREDSTAVNIKA

203 - KANTON 3
35 ZASTUPNIKA / PREDSTAVNIKA

204 - KANTON 4
35 ZASTUPNIKA / PREDSTAVNIKA

205 - KANTON 5
25 ZASTUPNIKA / PREDSTAVNIKA

206 - KANTON 6
30 ZASTUPNIKA / PREDSTAVNIKA

207 - KANTON 7
30 ZASTUPNIKA / PREDSTAVNIKA

208 - KANTON 8
23 ZASTUPNIKA / PREDSTAVNIKA

209 - KANTON 9
35 ZASTUPNIKA / PREDSTAVNIKA

210 - KANTON 10
25 ZASTUPNIKA / PREDSTAVNIKA
Broj Glasaca, Registrovanih i koji su izasli na izbore u Vlasenici:
VLASENICA                     8.383                5.005                    59,7%BIRAÈI REGISTRIRANI PUTEM POŠTE             Dr¾ava              Broj biraèa

AL®IR 3
ARGENTINA 1
AUSTRALIJA 569
AUSTRIJA 2343
BELGIJA 140
BIH 37 
MAKEDONIJA 2
BULGARIJA 2
ÈESKA REPUBLIKA 33
DANSKA 1661
DOMINIKANSKA REPUBLIKA 1
EGIPAT 6
FINSKA 114
FRANCUSKA 232

GRÈKA 13
HOLANDIJA 836
HRVATSKA 6028
IRAK 2
IRAN 6
IRSKA 51
ITALIJA 213
IZRAEL 1
JAPAN 4
JORDAN 27
JU®NA AFRIKA 3
KANADA 255
KATAR 2
KINA 6
KIPAR 1
KONGO 1
KUVAJT 2
LIBANON 3
LIBIJA 78
LIHTENŠTAJN 16
LUKSEMBURG 349
MAÐARSKA 12
MALEZIJA 24
MAROKO 3
NJEMAÈKA 4978
NORVEŠKA 1078
PAKISTAN 3
POLJSKA 4
RUSIJA 3
S.A.D. 4663
SAUDIJSKA ARABIJA 2
SINGAPUR 2
SLOVAÈKA 12
SLOVENIJA 247
ŠPANIJA 38
SRBIJA I CRNA GORA 663
ŠVEDSKA 4096
ŠVICARSKA 3135
TURKMENISTAN 2
TURSKA 35
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI 10
VELIKA BRITANIJA 388
ZIMBABVE 1

Ukupno: 32441
Ažurirano Srijeda, 18 Listopad 2006 13:44