A A A
Subota, 25 Rujan 2021
Potvrdjena Identifikacija za Tri Zrtve Bosnjaka Vlasenice PDF Ispis E-mail
Autor Bektašević Dževad   
Subota, 16 Listopad 2010 20:42
Dana 05.10.2010. godine postupajući po naredbi kantonalnog Tužilaštva u Tuzli, u prostoriji JKP "KC" u Tuzli, tim za identifikaciju predvođen gosp.Tuco i dr. Vedo, u zakazanom terminu obavio je sastanak sa pozvanim porodicama žrtava za koje su pristigli DNA nalazi o podudanrosti. Među pozvanim porodicama je i pet porodica za posmrtne ostatke tjela ekshumiranih sa područja predratne opštine Vlasenica.

- Kuduzović (Rašid) RamoKuduzović Aljo, iz Vlasenice pozvan je radi identifikacije tjela oca Kuduzović (Rašid) Ramo, r. 10.10.1927. godine u Džematu, opština Vlasenica, ubijen 18.02.1993. godine u rejonu sela Begići, opština Vlasenica, prilikom pokušaja prelaska iz Cerske prema Kladnju. "Tjelo mog oca sam pronašao 2003 godine u jednom potoku u blizini našeg naselja, nedostajala je tada lobanja, nakon godinu dana 2004. godine u blizini kuće moje sestre i zeta u naselju Džamdžići pronađena je samo lobanja, i ubrzo posije toga 2005. godine dobiven je nalaz DNA i potvrđeno da ta lobanja pripada mom ocu. Pozvan sam na sastanak 17.03.2006. godine na kojem mi je rečeno da je došao pozitivan nalaz samo na lobanju. Ja sam tada rekao da se to ponovo uporedi i da ja mislim da treba ostali dio tjela da bude njegov, onaj koji je pronađen u Begićima. Rečeno mi je tada da će se to odmah poslati na analizu. U ovom periodu od 2006 do danas više puta sam preko udruženja iz Vlasenice pokušavao da to ubrzam, međutim vidim koliko je pokazano interesovanje za naše zahtijeve, kad je meni trebalo 4 godine da ono što sam rekao se samo uporedi, pa koliko će onda trebati onim koji ne znaju gdje su tjela njihovih najmilijih. U ovom trenutku teško mi je, a u jednu ruku i olakšanje što ću napokon moći da ukopam tjelo mog oca. Ukop ću obaviti u zakazanom terminu zajedničke dženaze u aprilu 2011 godine na mezarju Rakita u Vlasenici" izjavio je Aljo.

Mujičić (Mujo) Mehmed. Mujičić Ibis, iz Vlasenice, nastanjen u Živinicama naselje Kovaći, došao je kako bi identifikovao posmrtne ostatke brata Mujičić (Mujo) Mehmed, r. 03.05.1943 u naselju Stedra, opština Vlasnica, ubijen 13.07.1992. godine u mjestu Stedra, opština Vlasenica, prilikom etničkog čišćenja od Bošnjaka naselja Stedra.  "Moj brat je ubijen prilikom napada vojske RS na naselje Stedra. Nakon  napada naše komšije su nam dali informaciju da je Mehmed ostao  u selu u kojem su neki od mještana zarobljeni i odvedeni a  da je veći dio  ubijen  i da su tjela  ubijenih ostala u selu na površni zemlje. Lokaciju na kojoj se pretpostavljalo da se nalazi  tjelo Mehmeda smo pronašli i ekshumacija je izvršena u septembru 2009. godine. Teško mi je danas, naša majka je umrla, nije dočekala da pronađemo i ukopamo tjelo Mehmeda dok je ona bila živa. Supruga i djeca Mehmeda su van BIH, i sa njima ću se dogovoriti oko mjesta ukopa tjela" rekao je Ibis.

- Jusić (Husein) Osman. Jusić Mirsada, nastanjena u Živinicama, naselje Šarenjak, pozvana je kako bi prisustvovala identifikaciji supruga Jusić (Husein) Osman, r. 02.04.1961. godine u Vlasenici, ubijen 26.07.1992. godine u rejonu Macesi, opština Vlasenica. "Ja sam zajedno sa mužem i djecom živjela u Kuljančićima, selo blizu Vlasenice, kada je rat došao mene i komšije su 02.06.1992. godine zarobili, nakon čega su nas deportovali prema Kladnju. Moj muž Osman je pobjegao kroz šumu prema Cerskoj, jer su sve muškarce koje su zatekli u selu odmah ubijali. Nisam o njemu ništa znala, sve dok nisu počele dolaziti komšije iz Cerske i dobila sam informaciju da je Osman ubijen. Čula sam da je njegovo tjelo pronađeno 2006. godine u Masesima opština Milići i da je bilo svo vrijeme na površini zemlje te da nije kompletno. Žalosno je sve to, što je toliko vremena proslo 4 godine od pronalaska do danas, pa i još nije kompletno, međutim dobro je i to da se išta pronašlo. Ja ću prihvatiti to kako jeste a evo tu je i Osmanov brat Hasib upoznat je, dogovoriću se sa djecom i njegovom majkom oko mjesta ukopa, njegovog tjela." Svoju priču ispričala je Mirsada.

- Rizvić (Omer) Ibrahim. Rizvić Zumra, nastanjena u Tuzli, naselje Solina, pozvana je radi pristiglih podudarnih DNA nalaza za supruga Rizvić (Omer) Ibrahim, r.11.06.1956. godine u naselju Glodi, opština Zvornik, ubijen 09.03.1993. godine u Cerskoj, opština Vlasenica. Sa Zumrom je došao i Ibrahimov brat Senad, koji je rekao da na mjestu pronalaska posmrtnih ostatka Ibrahima u mjestu Turnadžići, postoji informacija da se u blizini mogu pronaći jos djelovi tjela. Obzirom da je tjelo za koje je došao nalaz većim djelom nekompletno, porodica je mišljenja da se treba izaći na teren provjeriti informacije i eventualno sačekati da se tjelo kompletira pa tek onda pristupiti identifikaciji. Dobivene informacije će preko predstavnika INO BiH, biti prenesene nadležnim kako bi se organizovao izlazak ekipe na pomenutu lokaciju. Članovima porodice je ostalo da sačekaju pregled lokacije i eventualni pronalazak nedostajućih djelova nad kojim je potrebno izvršiti dodatnu DNA usporedbu, kako bi mogla biti pridodata nekompletnim posmrtnim ostatcima koji pripadaju tjelu Ibrahima.

Hurić (Mehmed) Ajka. Pozvani članovi porodice za tjelo Hurić (Mehmed) Ajka, r.01.01.1920. godine u naselju Mramor, opština Vlasenica, ubijena 01.03.1993. godie u rejonu sela Turnadžići - Cerska, opština Vlasenica, nisu se odazvali pozivu iz razloga što nisu mogli pribaviti identifikacioni dokument  na osnovu kojeg bi se mogli utvrditi vjerodostojni podatci za ubijenu Ajku. Sastanak sa članovima porodice će biti zakazan za sledeći slobodan termin.

Identifikaciji su pored predstavnika tima za identifikaciju, pozvanih članova porodica ubijenih, predstavnika medija prisustvovali i predstavnici Udruženja "Porodice žrtava rata Vlasenica 1992-95"

Dževad Bektašević