A A A
Subota, 25 Rujan 2021
Doživotna robija zbog genocida u Srebrenici PDF Ispis E-mail
Autor Dnevni Avaz   
Četvrtak, 10 Lipanj 2010 22:28

Vujadin Popović i Ljubiša Beara osuđeni na doživotnu robiju zbog genocida u Srebrenici

Vijeće Haškog tribunala u četvrtak je prvostepenom presudom proglasilo Vujadina Popovića i Ljubišu Bearu krivim za genocid počinjen u Srebrenici, te ih osudilo na doživotne kazne zatvora, a Dragu Nikolića na 35 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja genocida.

Istom presudom, Ljubomir Borovčanin je osuđen na 17, Radivoje Miletić na 19, Milan Gvero na 5, te Vinko Pandurević na 13 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti počinjenih u julu 1995. godine u Srebrenici, javio je BIRN - Justice Report.

Popović, bivši pomoćnik komandanta za sigurnost Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske, Beara, bivši načelnik za sigurnost Glavnog štaba VRS, Nikolić, načelnik za sigurnost Zvorničke brigade, Borovčanin, bivši komandant združenih snaga jedinica policije i Pandurević, bivši komandant Zvorničke brigade, optuženi su za genocid, udruživanje radi vršenja genocida i istrebljenje, dok su Miletić, zamjenik načelnika Glavnog štaba VRS i Gvero, pomoćnik komandanta za moral, pravna i vjerska pitanja Glavnog štaba, optuženi za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

Svoj sedmorici Tužilaštvo na teret stavlja učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je rezultirao ubistvima više od 7.000 muškaraca i dječaka iz Srebrenice, kao i prisilnim preseljenjem ostalog nesrpskog stanovništva s ovog područja. Osvrčući se na pojedinačnu odgovornost svakog od optuženih, Vijeće Tribunala u Haagu je utvrdilo da su Popović i Beara dijelili namjeru za uništenje Bošnjaka s područja Srebrenice. 

- Bearina energična nastojanja da angažuje ljudstvo pokazuju nepokolebljivu odlučnost da pobije što više ljudi u što kraće vrijeme. Vijeće se uvjerilo da je Beara bio čovjek riješen na uništenje grupe ubijanjem svih njenih članova kojih se mogao domoći. Izvan svake sumnje je imao namjeru da počini genocid - zaključak je Sudskog vijeća.

Sud se pak nije uvjerio da je tu namjeru imao i Nikolić, ali je "imao saznanja o genocidnoj namjeri drugih", te je i na taj način "znatno doprinio genocidu".

Kada je riječ o Ljubomiru Borovčaninu, Sudsko vijeće smatra da nema dovoljno dokaza da je on znao za plan ili dijelio namjeru o zajedničkom cilju udruženog zločinačkog poduhvata ubijanja muškaraca. Međutim, Vijeće smatra da je propustio da zaštiti zarobljenje muškarce u Bratuncu, znajući da će biti pogubljeni, te potom nije preduzeo nužne i razumne mjere da kazni one koji su ih ubili.

- Zločini za koje vam je izrečena osuđujuća presuda, po svojoj prirodi su teški, ali Vijeće smatra da posebne okolnosti u kojima ste se našli, kao i priroda vaše krivične odgovornosti - umanjuju težinu vašeg kažnjivog ponašanja, kazao je Carmel Agius, predsjedavajući Sudskog vijeća.

Sudsko vijeće nije prihvatilo tvrdnje Tužilaštva da je Radivoje Miletić bio zamjenik načelnika Glavnog štaba VRS, ali je istaklo da je on preuzeo neke njegove dužnosti, te je "vrlo rano bio upoznat sa zločinačkim planom".

- Miletić je bio u samom središtu koordinacije VRS-a. On je vješto i efikasno koristio svoju jedinstvenu poziciju omogućivši doprinos za uspješno izvođenje udruženog zločinačkog poduhvata - kazao je sudija Agius.

Prvostepenom presudom je također utvrđeno da je Milan Gvero vršio ključne funkcije s ciljem pružanja podrške planu za prisilno premještanje stanovništva iz enklava Srebrenica i Žepa, ali ne i da je mogao predvidjeti da će neki od njih biti ubijeni. 

Odlučujući o kazni za Vinka Pandurevića, osim što je utvrdilo da optuženi nije lično učestvovao u operacijama ubistava, Sudsko vijeće je kao olakšavajuću okolnost cijenilo i činjenicu da je on 16. jula 1995. godine otvorio koridor kojim je više hiljada muškaraca prešlo na teritoriju pod kontrolom Armije BiH, što je bilo "suprotno naređenjima". Sudsko vijeće je smatralo da je učešće ovog optuženog u dešavanjima u Srebrenici bilo "ograničenog karaktera". 

Suđenje sedmorici optuženih, najveće koje se odvijalo pred ICTY-om, počelo je 14. jula 2006., a iznošenje završnih riječi okončano je 15. septembra 2009. godine. 

Tužilaštvo je u završnoj riječi tražilo da svi optuženi budu osuđeni na doživotni zatvor, dok su Odbrane tvrdile da nije dokazana krivica njihovih branjenika. 

Iako je Tužilaštvo u Haagu podiglo optužnice protiv 21 osobe za zločine u Srebrenici, ICTY je do sada izrekao samo jednu presudu za pomaganje u genocidu, kojom je Radislav Krstić, bivši komandant Drinskog korpusa osuđen na 35 godina zatvora.

Ignjatović: Relativizacija, negiranje i opravdavanje genocida prepreka za pomirenje

- Presuda kojom su sedmorica oficira vojske i policije Republike Srpske osuđena za zločin u Srebrenici nije pravosnažna i vjerovatno će uslijediti žalba - izjavio je Kancelarije Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju s Haškim sudom Dušan Ignjatović, dodavši da postoji mogućnost da će Apelaciono vijeće Tribunala imati nešto drugačije stanovište od prvostepenog.

- U ovom slučaju, iz same presude se može vidjeti da su oficiri okrivljeni za direktnu odgovornost za genocid u Srebrenici, a ne samo za pomaganje i podržavanje - kao što je to bio do sada slučaj, rekao je on.

- Moguće je da će nešto drugačije reći Apelaciono vijeće, ali je takođe očigledno da su i Međunarodni sud pravde i Tribunal zauzeli stanovište da se u Srebrenici u julu 1995. godine dogodio genocid nad bošnjačkim stanovništvom i bez obzira da li se ta pravna kvalifikacija nekom sviđa ili ne biće veoma teško da se ona promijeni - naglasio je Ignjatović.

On je naveo da je veoma važno imati u vidu da se u Srebrenici dogodio ''strahovit zločin velikih razmjera'' i da se to nikako ne smije izgubiti iz vida i zaboraviti.

- Tu, prije svega, mislim da žrtve ne treba da budu zaboravljene - istakao je Ignjatović i dodao da jedino ostaje nada da će ova i druge odluke, ili gestovi s raznih strana, omogućiti žrtvama da nađu mir i da se upokoje.

On je ocijenio da dalji pokušaji relativizovanja, negiranja, ili čak opravdavanja genocida u Srebrenici, ali i svih drugih zločina koji su se dogodili, bez obzira na to ko je bio izvršilac, a ko je bio žrtva, predstavljaju prepreku za normalizaciju stanja u regionu.

- Nadam se da će opravdavanja takvih zločina i njihovog negiranja biti sve manje jer se treba suočiti s onim što se dogodilo - rekao je on.

- Moramo početi da živimo u realnosti i shvatimo ko je za šta bio odgovoran i šta se događalo upravo da nam se to više ne bi ponovilo - rekao je Ignjatović i zaključio da taj proces jeste težak, ali da drugog izbora nema.

Izrečene dugotrajne kazne zatvora

Potpukovnik Popović (53), u kritično vrijeme načelnik za sigurnost Drinskog korpusa, i pukovnik Beara, koji je istu dužnost obavljao u Glavnom štabu VRS, po presudi, imali su "genocidnu namjeru" da unište zarobljene Bošnjake kao etničku grupu, koju su proveli kroz operaciju organizovanog streljanja oko 7.000 zarobljenih. 

Za pomaganje i podržavanje genocida, Tribunal je na 35 godina zatvora osudio Draga Nikolića (53), koji je bio sigurnosni oficir Zvorničke brigade VRS, utvrdivši da on nije imao genocidnu namjeru, ali je značajno pridonio provođenju genocida. 

Tadašnjem komandantu specijalne policijske jedinice Ljubomiru Borovčaninu (50), Tribunal je izrekao kaznu od 17 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja ubistava, istrebljenja i progona. 

Komandantu Zvorničke brigade VRS Vinku Pandureviću (51) izrečena je zatvorska kazna od 13 godina zbog pomaganja i podržavanja ubistva, progona i prisilnog premještanja stanovništva. 

Radivoje Miletić (63), koji je bio pomoćnik komandanta VRS Ratka Mladića, proglašen je krivim za ubistva, progon i prisilno premještanje iz Srebrenice i Žepe i osuđen na 19 godina zatvora. 

Milanu Gveru (73), takođe Mladićevom pomoćniku, izrečena je kazna od pet godina zatvora, takođe, zbog progona Bošnjaka iz tih enklava. 

Nesumnjivo utvrđeno da se desio genocid

Haški tribunal je danas, u obrazloženju presude Vujadinu Popoviću i drugima zbog ratnih zločina u istočnoj Bosni i Hercegovini, potvrdio da je u Srebrenici počinjen genocid.

Pretresno vijeće Tribunala je zaključilo da postoje "nesumnjivi dokazi" da je u Srebrenici počinjen genocid.

SBBBiH: Presuda još jedna pobjeda prava, pravde i istine

Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine smatra da je današnja presuda protiv “srebreničke sedmorke” još jedna u nizu pobjeda prava, pravde i istine protiv svih onih koji negiraju zločin genocida u Srebrenici i koji čak idu dotle da optužuju Bošnjake kako manipuliraju brojem žrtava.

- Od Haškog tribunala se očekuje da dokraja završi sve procese i stoga ovu presudu vidimo kao uvod u sve presude koje će biti izrečene ratnim zločincima - Radovanu Karadžiću, Momčilu Perišiću i Jovici Stanišiću, ali i kao svojevrsnu poruku da su istina i pravda dostižne te da će uskoro stanovnikom Sheveningena postati i srebrenički kasapin Ratko Mladić - saopćeno je iz Press-centra SBBBiH.

Senić: Srbija se ogradila od zločina pojedinaca 

Zamjenik šefa poslaničke grupe G17 plus Vlajko Senić izjavio je danas, povodom izricanja kazni u Haškom tribunalu, da je Deklaracijom parlamenta Srbije poslata jasna poruka "da se kao država i društvo ograđujemo od svakog pojedinačnog zločina koji se desio tokom rata na teritoriji bivše Jugoslavije".

- Eksplicitno smo rekli da osuđujemo zločin u Srebrenici - rekao je Senić i dodao da je uveren da će to što se dešavalo u prošlosti "ostati tamna mrlja na karijerama nekih pojedinaca".

On je kazao i da Srbija mora da učini sve što je moguće da se potpuno distancira od takvih ljudi koji su "ukaljali pre svega svoje ime, a na taj način i ugled i čast ove zemlje".

 

Omerović: Podsećanje da se u Srebrenici dogodio genocid 

Poslanik Socijaldemokratske partije Meho Omerović izjavio je danas da su presude Haškog suda samo još jedno podsjećanje na historijsku činjenicu da se u Srebrenici dogodio najveći zločin u Evropi poslije Drugog svjetskog rata".

- U Srbiji još, nažalost, postoje snage, grupacije i političke stranke koje bježe od ove historijske činjenice i koje ne samo da ne žele da prihvate da je to što se desilo u Srebrenici bio genocid, nego i negiraju uopšte postojanje bilo kakvih zločina prema nekim drugim predstavnicima naroda koji su živjeli na prostoru bivše SFRJ, konkretno na prostoru BiH - rekao je Omerović novinarima u parlamentu.

Omerović je naveo da Haški sud današnjim presudama ponovo podsjeća da se u Srebrenici dogodio genocid, dodajući da Srbija mora da se suoči sa "onim što jeste istina i sa nečim što je i Skupština Srbije, kroz deklaraciju koju je nedavno usvojila, prihvatila kao historijsku činjenicu". 

 

Članovi porodica žrtava genocida u Srebrenici ni u kom slučaju nisu zadovoljni današnjim presudama u Haškom tribunalu.

 

Hatidža Mehmedović, predsjednica Udruženja "Srebreničke majke", izjavila je da su najodgovorniji za genocid nagrađeni blagim kaznama.

"Ovo je sramota. Za genocid, za ono što su učinili Beara i ostali, nagrađeni su. Oni će svoju kaznu izdržati ili će im nakon nekog vremena biti kazna smanjena i vidjeće svoje porodice. A mi žrtve smo osuđene na patnju i svoje najmilije nikada nećemo vidjeti. Čak mnoge majke neće doživjeti da se pronađu kosti njihovih sinova. Izgubila sam dva sina i muža u genocidu i kopat ću ih ovog 11. jula, čak jednog sina i sa nekompletnim dijelovima tijela. Meni i ostalim je presuđeno na doživotnu robiju, na patnju, a evo, zločinci se, praktično nagrađuju", izjavila je Feni Hatidža Mehmedović.

I ostali anketirani Srebreničani, pretežno članovi porodica žrtava, istog su mišljenja.

Smatraju da su nemoćni da utiču na odluke Haškog tribunala koje ih iritiraju i povređuju. Za genocid, za zločin velikih razmjera, kazne su isuviše blage, smatraju anketirani Srebreničani.

Ažurirano Četvrtak, 10 Lipanj 2010 22:42