A A A
Petak, 17 Rujan 2021
Identifikacija 4. tjela žrtava iz Vlasenice PDF Ispis E-mail
Autor Dževad Bektašević   
Petak, 26 Ožujak 2010 00:00

Na osnovu podudarniosti DNK-a nalaza izolovanih iz uzoraka kosti uzetih sa ekshumiranih posmrtnih ostataka i profila dobivenih iz uzoraka krvi krvnih donatora nestalih osoba, dana 25.03.2010. godine (četvrtak) sa početkom u 08:00 sati u prostorijama JKP "Komemoratvni centar" Tuzla, Tim za identifikaciju, određen Naredbom Kantonalnog Tužilaštva TK u Tuzli, održao je sastanak sa 5 pozvanih porodica nestalih osoba i to:


1.    Čamdžić (Ibro) Ibran   HAK-02-VLA-001 (Zmax),
Rođen 10.02.1965 godine, Neđeljišta-Vlasenica. Zajedno sa suprugom Bahrom i dvoje djece živio je u porodičnoj kuči u naselju Toplik. Nakon dešavanja koja su slijedila nakon vojne okupacije Vlasenice 21.04.1992. godine koja su za rezultat imala odvođenja, zatvaranja i ubistva Bošnjaka, zajedno sa porodicom pokušao je naći spas odlaskom prema naselju Cerska. Spas je trajao do 03.07.1992. godine kada je smrtno strado u jednom od napada na ovo naselje. Tjelo je ekshumirano na lokalitetu Hakalaša u rejonu Cerske. Nakon potpisivanja zapisnika o identifikaciji sin Mustafa, se izjasnio da tjelo identifikovanog oca želi pokopati u Šehidskom mezarju Rakita u Vlasenici dana 24.04.2010. godinine  u termin zakazane zajedničke dženaze/sahrane.


2.    Hamidović (Senahid) Edin - V.SUS-3/22 (LF; Zmax, MAN),
Rođen 16.10.1977 u Zaklopači, gdje je i živio. 16.05.1992. godine nakon izvršenog upada naoružanih vojnika, koji su izvršili ubistvo 59 mještana naselja Zaklopača, Edin je sa još dvojicom komšija zarobljen, i bio je zatočenik logora Sušica u Vlasenici, da bi zajedno sa grupom od 30-ak zarobljenika izveden iz logora, autobusom odvezen na obližnji lokalitet i strijeljan. Tjelo je pronadjeno u masovnoj grobnici Sušica i sahranajeno je pod oznakom NN V.SUS-3/22, 2001. godine na mezarju Rakita. U toku 2009. godine izvršeno je uzimanje uzoraka kosti sa sahranjenih NN tjela da bi nakon izolacije profila došlo do podudarnosti sa profilom DNK-a izolovanim iz krvi donatora majke Naze, sestre Semke i  braće Salke i Nijaza. Sastanku je prisustvovao brat Salko, koji nije mogao potpisati zapisnik bez prisustva majke koja je danas bila sprijećena prisustovati sastanku. Za konačnu identifikaciju tjela Hamidović Edina potrebno je zakazati novi termin održavanja sastanka.


3.    Musić (Nesib) Besim - /SEK.PEL-1/072 (L.F) i /ŠEK.PEL-1/072 (LMT-2),
Rođen 04.11.1964 godine u naselju Kusonje općina Kalesija, gdje je i živio. Zarobljen je od strane pripadnika JNA 31. 05.1992 godine u selu sa ostalim muškarcima, nakon čega su odvedeni prema Šekovicima a zatim u Vlasenicu. Bio je zatočenik logora Sušica u Vlasenici i poslednji put je viđen 01.06.1992. godine. Tjelo je pronađeno u masovnoj grobnici na Pelemišima. Majka Hadžira koja je prisustvovala sastanku, izjasnila se da želi tjelo identifikovanog sina da pokopa u mezarju Memići općina Kalesija.


4.    Osmanović (Bajro) Hajrudin - /V.KLJE-1/21/ i /V.KLJE-1/28/,
Rođen 27.03.1967. godine u Vlasenici, gdje je i živio zajedno sa roditeljima 2 sestre i 3 brata. Odveden je od kuće 10.06.1992. godine. Sutradan 11.06.1992. godine prilikom odvođenja seste Fatime isti je viđen u logoru Sušica, nakon čega je sa grupom od 10-ak zatočenika logora odveden prema Klještanima, gdje je i pronađeno njegovo tjelo u jednoj masovnoj grobnici. Pored brata Hajrudina nestali su i brat Hakija kao i sesta Ferida koja je imala 15. godina a ćiji djelovi tjela su pronadjeni u masovnoj grobnici na Plemišima. Sestra Ferida koja je prisustvovala idenitifikaciji tjela brata Hajrudina i izjasnila se da identifikovano tjelo želi pokopati u Šehitskom mezarju Rakita u Vlasenici dana 24.04.2010. godine.


5.    Smajlović (Suljo) Hadžo - /V.OGR-01/194 BP/ .
Rođen 15.09.1936. godine u Mršićima-Vlasenica. Živio je u porodičnoj kuči u naselju Drum. 02.06.1992. godine naoružani vojnici došli su iz pravca Vlasenice i počeli bez ikakvog povoda ulaziti u dvorišta i kuče i pucajuci iz vatrenog oružja, ubijajući mještane naselja Drum. Među ubijenim je bio i Hadžo. Njegovo tjelo kao i tjela ubijenih komšija iz Druma su bila prvobitno pokopana u masovnu grobnicu na Rakiti, da bi ta grobica bila naknadno prekopana i tjela prevezena na lokalitet Ogradica, gdje je tjelo Hadže i eksumirano nekompletno. Kčerka Sadeta je prihvatila da identifikuje nekompletne djelove tjela te se izjasnila da želi identifikovano očevo tjelo pokopati u Šehidskom mezarju Rakita u Vlasenici dana 24.04.2010. godine.

Sledeći temin za identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava sa područja općine Vlasenica, uslovljen je predhodnom reasoscijacijom (spajanjem i kompletiranjem tjela za koje je pristiglo više DNK-a nalaza).


Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

http://www.vlasenica92-95.ba

Ažurirano Petak, 02 Travanj 2010 18:14