A A A
Utorak, 28 Rujan 2021
Identifikacija Nestalih Vlaseničana se i dalje nastavlja PDF Ispis E-mail
Autor Dževad Bektašević   
Utorak, 13 Listopad 2009 09:36

Nove identifikacije

UDRUŽENJE "PORODICE ŽRTAVA RATA VLASENICA 1992 - '95" obavještava  u povodu održavanje sastanaka sa članovima porodica nestalih     osoba, radi identifikacije, dostavlja se.

Shodno dogovoru, planiranih aktivnosti Kantonalnog tužlilaštva TK u Tuzli i  Ekspertnoog tima, koji radi na procesu identifikacija žrtava nasilno ubijenih Bošnjaka prilikom etničkog čišćenja područja Vlasenice, predmetnim zahtjevom obavještavamo Vas, da je zakazano održavanje sastanaka, dana 13.10.2009. godine (utorak) sa početkom u 09,00 sati, sa članovima porodica nestalih i ubijenih žrtava u prostorijama JKP „Komemorativni centar“ u Tuzla, radi odlučivanja o konačnoj identifikaciji sledećih slučajeva:
Hurić (Salko) Fata  - CRJ-01-VLA-001 T,
Hurić (Husein) Fatima -  KRI.NJ-23,
Hurić (Osman) Himzo - HRN-01-BRA-002 (LF),
Kuljančić (Aljo) Redžo - V.BEG- 6/1 (DF).
 
Zaključno sa rednim brojem 4. /četiri/

 Predstavnici Kantonalnog Tuzilaštva TK Tuzla, MUP-a TK-a Tuzla ,  Ekspertnog tima i JKP „Komemorativni centar“Tuzla, obezbjediće neophodno je potrebne uslove za održavanje sastanka sa članovima porodica, prisutnost ekshumiranih tjela, zatečenih odjevnih i svih drugih predmeta na ekshumiranim tjelima, svih identifikacionih dokaza kako bi isti bili predočeni porodicama na uvid i pomogli pri utvrđivanju konačnog identiteta žrtava za koje su članovi porodica obavješteni i pozvani u zakazani termin.

 

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIKUDRUŽENJA
Dževad Bektašević