A A A
Subota, 25 Rujan 2021
Ukinuli Bošnjački jezik, sad izbrisali Bošnjake PDF Ispis E-mail
Autor Bosnjaci.Net   
Srijeda, 05 Studeni 2008 18:53
Skandalozno: Na adresu Bošnjačke stranke upućen je, nedavno, jedan primjerak Obrasca br.1 za školsku godinu 2008/2009, naslovljen sa: "PODACI O KORISNIKU STUDENTSKOG KREDITA" iz kojeg obrazca su Ministarstvo prosvjete i nauke i ministar Škuletić isključili Bošnjake.

U odjeljku pod naslovom: "Uputstva za popunjavanje obrasca", pod rednim brojem 19 stoji...
upisati jedan od brojeva, od 1 do 8, za oca polje 80, za majku polje 81, 
 
Nacionalnost se upisuje:
01 – Crnogorac
02 - Hrvat
03 - Makedonac
04 - Musliman
05 – Slovenac
06 - Srbin
07 - Rom
08 - Albanac
 
Ministarstvo prosvjete i nauke

________________________________
                     Ministar
 
Na kraju ovog obrasca, potpis je zaključen sa svojeručnim potpisom ministra Škuletić Sretena.

 
Iz navedenog se može zapaziti da u popisu nacionalnosti, za koje se korisnik studentskog kredita može opredijliti, ne postoji nacionalnost Bošnjak.
Nejasni su razlozi i motivi koji su Ministarstvo prosvjete i nauke i ministra, g. S. Škuletića, opredijelili da Bošnjake, eventualne korisnike studentskog kredita, liše mogućnosti i prava da u problematični obrazac upišu svoju nacionalnu pripadnost.

Na osnovu izloženog, neka pitanja se, prosto, nameću i traže jasne i precizne odgovore:
- Imaju li studenti, bošnjačke nacionalne pripadnosti, pravo da konkurišu za te kredite i kakvi su realni izgledi da, ako ispunjavaju ostale uslove, postanu korisnici studentskih kredita Ministarstva prosvjete i nauke?
- Postoji li mogućnost da postanu korisnici pomenutih studentskih kredita, a da svoju nacionalnu pripadnost ne podvedu pod jednu od osam, u spornom Obrascu ponuđenih nacionalnih zajednica ?
- Ima li Ministarstvo prosvjete i nauke pravo da mlade ljude, studente, uvlači u tendenciozno osmišljenu konfuziju vezanu za njihov nacionalni identitet ?
- Daje li Ministarstvo, ovakvim postupanjem, svoj doprinos tendencijama tzv. «nenasilne» asimilacije ?
- Kreira li Ministarstvo prosvjete i nauke neki novi, ko zna kome i iz kojih razloga potrban i poželjan, registar nacionalnih zajednica u Crnoj Gori ?
- Ili se, u što bismo željeli da vjerujemo, radi o nenamjernom, ali grubom previdu službi Ministarstva nadležnih za izradu te vrste obrazaca ?
- Ako je tako, imaju li nadležne službe Ministarstva prosvjete i nauke uvid u Preambulu Ustava Crne Gore, u kojoj su, među narodima Crne Gore, nabrojani i Bošnjaci ? Imaju li uvid u zvanični Izvještaj o rezultatima popisa stanovništva u Crnoj Gori, održanog 2003. g. ?

BS je imala punu spremnost i iskrenu želju da vjeruje kako je opisani previd nehatni propust administracije Ministarstva. Ne uspijeva nam, međutim, da iz sjećanja potisnemo ovogodišnje skandalozno Uputstvo Ministarstva osnovnim i srednjim školama da se u svjedočanstva o završenim razredima upisuje, kao maternji jezik učenika bošnjačke nacionalne pripadnosti, naziv nastavnog predmeta - bošnjački jezik, umjesto Ustavom Crne Gore utvrđenog naziva za jezik u službenoj upotrebi - bosanski jezik. Time je Ministarstvo, neovlašćeno i protivzakonito, prigrabilo sebi ingerenciju da bosanski jezik, kojim govore svi Bošnjaci, pa i Bošnjaci u Crnoj Gori, preimenuje u bošnjački jezik, što je grub atak na pravo Bošnjaka da sami utvrde naziv svog maternjegg jezika.
Iz izloženog proističe da su službe Ministarstva prosvjete i nauke prilično prilježne u činjenju propusta kojima se zakidaju prava pripadnicima bošnjačke nacionalne zajednice u Crnoj Gori.

Zbog grubih previda odgovorni bivaju sankcionisani: šahista gubljenjem partije, političar gubljenjem povjerenja, namještenik gubljenjem pozicije.... Ima li mjesta za odgovornost vinovnih za ovako grub previd Ministarstva prosvjete i nauke i njegovih službenika ? Ne smatramo ni normalnim, ni dopustivim, da resorni ministar, g. S. Škuletić, ne zapazi tako ozbiljan propust. Posebno zbunjuje i čudi činjenica da je tako grub previd promakao i g. Ćazimu Fetahoviću, pomoćniku ministra prosvjete i nauke. Osjećaju li ministar i njegov pomoćnik makar moralnu odgovornost zbog, na opisani način manifestovane, brutalne diskriminacije bošnjačke nacionalne zajednice u Crnoj Gori ?

Posjeduje li Ministarstvo prosvjete i nauke profesionalne, demokratske i moralne kapacitete da ovaj, više nego ozbiljan propust, javno prizna, da odgovorne sankcioniše, da sporni Obrazac, javno, povuče iz upotrebe i zamijeni ga novim, u kojem bi se našlo mjesta i za bošnjačku nacionalnu pripadnost, da uputi javno izvinjenje javnosti Crne Gore, građanima bošnjačke nacionalne pripadnosti, posebno studentima bošnjačke nacionalnosti ?
Odgovore na postavljena pitanja očekujemo, u bliskom vremenskom roku, od čelnih ljudi i nadležnih službi Ministarstva prosvjete i nauke.
Ako odgovori izostanu, ili budu takvi da se bave formom, a ne suštinom nastale problematike, bićemo prinuđeni da ih potražimo od, nadamo se, suštinski reformisanog i od «trulih dasaka» očišćenog pravosuđa Crne Gore.