A A A
Petak, 17 Rujan 2021
Ukop 33 bošnjačke žrtve genocida PDF Ispis E-mail
Autor AP   
Subota, 26 Travanj 2008 14:14
Ukop Bošnjačkih žrtava rata sa područja Vlasenice / ap.org24SI - Iz Komemorativnog centra Tuzla danas prije podne na Šehidsko mezarje Rakita dopremljeni su posmrtni ostaci 33 identifikovana vlasenička Bošnjaka koji su na području ove opštine ubijeni tokom proteklog rata. Uz vjerski obred za sve njih klanjaće se zajednička dženaza kojoj će prisustvovati članovi porodica žrtava, rodbina i prijatelji.

Prije dženaze planirano je obraćanje predstavnika porodica ubijenih, a kako je planirano, prisutnim će se obratiti i Haris Silajdžić, predsjedavajući Predsjedništva BiH.


Ukop Bošnjačkih žrtava rata sa područja Vlasenice / ap.org

Ovo će biti četvrta zajednička dženaza na Šehidskom mezarju Rakita. Do sada je, od 2001. godine ovdje ukopano ukupno 163 Bošnjaka iz okoline Vlasenice koji su ubijeni tokom ratnog perioda.

Prvi ukop obavljen je 2001. godine, kada je ukopano 78 žrtava, drugi 2006. godine sa 42 posmrtna ostatka, a treći 2006. godine, kada su ukopane 43 žrtve ratnih zločina.

-----------------

Dženaza nije prošla bez incidenta, lokalne policjske snage su zaustavljale familije na putu za dženazu bez ikakvih akredacija ili službenih dokumenata... ", dok su se ismijavali da su ih zaboravili u Stanici Policije". Ovaj slučaj je objavljen nadležnim organima SFOR-a... nadamo se da je istraga u toku, i da če se o rezultatima istrage javno saznati.

Vlasenica.info

Dženaza za 33 civilne žrtve iz Vlasenice

ubijene 1992. godine

 

26. april 2008. godine

 

S P I S A K

IDENTIFIKOVANIH TJELA ZA KOJE SU SE POTPISOM NA IZJAVI, PORODICE IZJASNILE ZA ZAJEDNIČKU DŽENAZU/SAHRANU

DANA 26.04.2008.

U ŠEHIDSKOM MEZARJU «RAKITA» OPĆINA VLASENICA

Red.broj

Prezime (ime oca) ime i ID oznaka tjela

God rođ. i god smrti


Turković (Nusret) Ismet

/V.BOR-1/14/-

1968-1992


Turković (Hašid) Šefik

/Z.KAZ-09-018 B/

1969-1992


Bećirović (Osmo) Behadil

/V.OGR-01/159 B

1954-1992


Džindo (Avdo) Abdurahman

/V.OGR-01/197 B/

1957-1992


Dzindo (Avdo) Muniba

/V.OGR-01/126 B/

1954-1992


Bajramović (Ševko) Nedžib

/V.OGR-01/263 B/

1968-1992


Čolaković (Salih) Refija

/V.OGR-1/193 B/

1953-1992


Efendić (Ibro) Salih

/V.OGR-01/054 B/

1948-1992


Hajdarević (Habib) Fadil

/V.OGR-01/112 BP/, /V.OGR-01/151 BP/ i /V.OGR-01/112 BP (L.H , Z.MAN)

1964-1992


Klempić (Osman) Zahid

/VL-DRC-J-01/2-05/

1939-1992


Korkutović (Reuf) Ramiza

/V.OGR-01/113 B/

1973-1992


Muminović (Mujo) Munevera

/V.OGR-01/072 BP/i /V.OGR-01/095 GB LOB-3/

1960-1992


Salihović (Fadil) Selver

/V.OGR-01/213 BP/

1973-1992


Tutić (Mehmed) Mensur

/V.OGR-01/203 B/i /V.OGR-01/069 BP/

1954-1992


Hurić (Muhamed) Ćazim

/ V.JEH- 1/1 /

1956-1992


Hajdarević (Hasib) Hasija

/V.OGR-01/242 B/

1973-1992


Aličević (Adem) Huso

/V.OGR-01/277 B/

1944-1992


Jahić (Meho) Ekrem

/V.OGR-01/169 B/

1959-1992


Vejzović (Bajro) Huso

/V.OGR-01/048 B/ i /V.OGR-01/045 BP (T-2)/

1939-1992


Hadžiomerović (Ahmo) Salih

/V.OGR-01/085 BP/ i /V.OGR-01/091 BP/

1952-1992


Šahmanović (Salčin) Fadil

/ V.OGR-01/230 BP/ i / V.OGR-01/059 BP/

1944-1992


Alihodžić (Hasan) Rasim

/ V.OGR-01/288 B /

1955-1992


Hurić (Mustafa) Hasan

/V.OGR-01/027 BP / i /V.OGR-01/245 BP/

1923-1992


Ferhatbegović (Šaćir) Ragib

/V.OGR-01/290 BP – F-1/, /V.OGR-01/290 BP – F-5/

/V.OGR-01/095 BP GB- Max-2/ , /V.OGR-01/306 BP/ /V.OGR-01/310 BP/

1950-1992


Hurić (Ibran) Ibro

/V.OGR-01/246 BP / ,/V.OGR-01/022 BP/ i /V.OGR-01/082 BP/

1971-1992


Klanco (Hasib) Mujo

/V.OGR-01/279 BP/ i /V.OGR-01/314 B/

1958-1992


Jahić (Abdulah) Avdo

/V.OGR-01/094 BP/ i /V.OGR-01/097 BP/

1953-1992


Jašarević (Suljo) Izet

/V.OGR-01/023 BP/, /V.OGR-01/180 BP/ i /V.OGR-01/045 BP (H-2)

1960-1992


Mehanović (Adil) Sejfo

/V.OGR.O1/038 BP/

1949-1992


Mehanović (Adil) Džemal

/V.OGR-01/281 B/ i /V.OGR-01/036 BP/

1958-1992


Agić (Ramo) Muhamed

/V.BOR-1/13BP/ i /V.BOR 1/4 GB/ T-2

1950-1993


Hadžić (Haso) Mevla

/V.OGR-01/300 B/ i /V.OGR-01/290 BP- H-3/

1951-1992


Tabaković (Sinan) Elvir

/V.BOR-1/1/

1972-1992

Ažurirano Petak, 02 Svibanj 2008 14:11