A A A
Subota, 25 Rujan 2021
Anulirati Rezultate Agresije i Etnickog Ciscenja PDF Ispis E-mail
Autor KBSA   
Srijeda, 24 Listopad 2007 10:21
Pismo KBSA Šefiku Džaferoviću, predsjedniku Interresorne radne grupe za izmjenu Izbornog zakona BiH
Poštovani g. Šefik Džaferović

Na osnovu Deklaracije usvojene na 8. Skupštini Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) u Seattlu (SAD), krovne organizacije koja zastupa interese oko 350.000 američkih i kanadskih Bošnjaka, KBSA traži od Centralne Izborne Komisije BiH, odnosno od Interresorne radne grupe za izmjenu Izbornog zakona BiH, izmjene Izbornog zakona BiH i Pravilnika o vođenju Centralnog izbornog spiska u cilju stvaranja preduslova za veći odziv birača putem pošte na izborima u BiH.

1. KBSA traži da se usvoje sljedeće izmjene Izbornog zakona BiH

Promjenama odredbi Izbornog zakona BiH za lokalne izbore 2008.g. treba da se osigura da struktura općinskih parlamenata u BiH mora biti utemeljena na bazi popisa stanovništva 1991. godine. To znači da mjesta u općinskim parlamentima trebaju biti podjeljena prema procentualnoj zastupljenosti naroda u BiH prema popisu stanovništva 1991. Time bi se anulirali rezultati agresije i etničkog čišćenja. Ovaj prijedlog nije usmjeren ni protiv koga. On je usmjeren u pravcu jačanja države BiH.

2. KBSA traži da se usvoje promjene u Pravilniku o vođenju centralnog izbornog spiska kojima će se obezbijediti:

2.1. Da registracija birača putem pošte bude kontinuiran proces.

2.2. Da se bosanskohercegovački građani u dijaspori mogu registrovati elektronskim putem, na zadnjim izborima u Bosni i Hercegovini bilo je moguće samo provjeriti da li je građanin registrovan ili nije.

2.3. Da u izvode iz konačnog centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju izvan BiH, po automatizmu, budu uključeni podaci iz CIPS-ove evidencije o izdatim pasošima u inostranstvu, kao što je slučaj sa CIPS-ovom evidencijom o izdatim ličnim kartama.

2.4. Da bosanskohercegovački građani u dijaspori mogu glasati u diplomatsko konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine.

Napominjemo da predložene izmjene Pravilnika o vođenju centralnog izbornog spiska ne traže izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Navedeni prijedlozi za izmjene Pravilnika o vođenju centralnog izbornog spiska su u isključivoj nadležnosti Centralne Izborne Komisije Bosne i Hercegovine.

S poštovanjem,
Emir Ramić
Predsjednik UO KBSA
Ažurirano Srijeda, 24 Listopad 2007 10:25